+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak komunikovat s rodiči?


Komunikace a spolupráce školy s rodiči je nezbytná pro efektivní vzdělávání a výchovu všech dětí. U rodičů žáků s OMJ to platí dvojnásob. Komunikace s rodiči dítěte s OMJ někdy stojí pedagoga dvojnásobné úsilí, protože si často s rodiči nerozumí. To může být způsobeno jazykovou bariérou, ale také odlišným očekáváním, případně jinými zkušenostmi a představami o tom, jak funguje škola nebo jaká je role rodičů.

Mluvení

Mluvte tak, že:

 • budete informace podávat postupně
 • budete používat raději krátké věty nebo hesla, než dlouhá souvětí
 • uvedete přesné datum (5.2. místo pozítří)
 • uvedete přesné místo (META, Žerotínova 35, 1. patro místo v Metě nebo u nás)
 • uvedete přesný čas (12.30 místo po poledni)
 • uvedete konkrétní a celé názvy v prvním pádě
 • uvedete jména v prvním pádě (tyto informace i zapište – jak? podívejte se na oddíl psaní)

Ověřte si porozumění tak, že:

 • si necháte vše zopakovat – nespokojte se s tím, že cizinec kývá, že rozumí
 • pokud někdo říká něco vám, raději to zopakujte nebo napište podle zásad psaní

Nezůstávejte jen u mluvených instrukcí, všechny důležité informace poskytněte i v písemné podobě. Na kartičku napište všechny důležité informace (např. co potřebujete vy nebo co potřebuje on či ona)

Psaní

Aby vám cizinci dobře a lépe rozuměli, používejte ve svých dopisech, zprávách apod. následující:

 • přesné datum (5.2. místo pozítří)
 • přesné místo (META,Žerotínova 35, 1. patro místo v Metě nebo u nás)
 • přesný čas (12.30 místo po poledni)
 • celé názvy v prvním pádě – nepoužívejte zkratky
 • jména v prvním pádě
 • hesla, body, ne dlouhé věty
 • nepište psacím písmem, ale malým tiskacím
 • pokud můžete, netelefonujte, ale raději pište SMS

Další tipy, jak srozumitelně komunikovat, najdete v publikaci Centra pro integraci cizinců Příručka pro snadnější porozumění s cizincem.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.