+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazykové hry


V listopadu 2022 proběhla sedmé setkání Platformy DAP tentokrát na téma jazykových her a jak pomáhat nejen nově příchozím dětem z Ukrajiny, ale i sobě samotným.

Jazykové hry jsou u dětí velice oblíbené, neboť děti nemají pocit drilu nebo memorování slovíček, ale zábavnou formou si trénují slovní zásobu a trénují paměť. Můžeme je zařazovat na začátku hodiny jako aktivaci k lekci, na konci hodiny jako relaxaci a fixaci učiva a nebo je můžete využívat v rámci přestávek/přechodů/školních výletů.

Jazykových her je celá řada, my si představili osvědčené tipy, které víme z praxe, že děti baví:

Slovní fotbal - V kruhu se říká řetězec slov podle toho, na jaké písmeno předchozí slovo končí, musí další účastník vymyslet slovo, aby na toto písmeno začínalo (příklad: nos - slon - nanuk - kytara - autobus…).

Pexeso - Hra založená na hledání stejných dvojic. Pokud děti neumí číst, používáme obrázky, pokud už číst umí, mohou být dvojice složené z obrázku a textu. Aby tato hra děti jazykově rozvíjela, dbejte na správnou výslovnost u otáčení dvojic. Děti by měly pojmenovávat, co vidí na obrázku, nebo přečíst slovo. Pokud najdou dvojici mohou trénovat množné číslo (např. dva psi, dvě auta…).

Hádej kdo/co - Vybereme hlavního hráče, který si bude myslet na věc, osobu nebo zvíře. Ostatní dávají takové otázky, aby hlavní hráč mohl odpovědět ANO nebo NE. (Např. Má čtyři nohy? Žije to v Africe?).

Šibenice/Sněhulák - Hlavní hráč zašifruje slovo a nakreslí čárkami počet písmen. Ostatní hráči říkají písmena a pokud se písmeno ve slově neobjevuje, kreslí hlavní hráč obrázek. Vzhledem k dnešní době není vhodné kreslit oběšeného panáčka, volíme proto jiné obrázky. Dopředu by děti měly vědět, jak hotový obrázek vypadá, aby poznaly, kdy hra končí.

Čelovka - Na čela dětí nalepíme slovo, které každý musí uhádnout tím, že se ptá na otázky, na které jde odpovědět pouze ANO nebo NE. Princip podobný hře: Hádej kdo.

Pantomima - Předvádění bez zvuku - děti hádají, co daný hráč předvádí. Mohou se hádat např. zvířata, povolání, sport…

Tik ťak bum - Dříve to byla oblíbená hra, kdy v kruhu hráčů putovala tikající bomba a ta se mohla poslat dalšímu hráči pouze pokud řekl správné slovíčko - například na téma: barvy, oblečení, jídlo. Pokud si hráč nemohl rychle vzpomenout, tikající bomba po čase vybuchne. Pro dnešní dobu není hra vhodná. Můžeme jí přejmenovat na sněhovou kouli.

Chňapačka - Na stůl se dají obrázky a učitel si jeden obrázek vybere a nahlas vysloví. Děti musí rychle obrázek najít a chňapnout po něm.

Bingo - Děti si nakreslí mřížku a mají za úkol do mřížky napsat slova, která se v lekci probírala (např. téma: rodina, školní pomůcky, bydlení…). Učitel potom losuje slova z naučené slovní zásoby a pokud dítě takové slovo ve svém bingu má napsané, může si jej škrtnout. Vyhrává ten, kdo má vyškrtaná slova ve sloupci nebo řadě.

Tichá pošta - Děti si v kruhu šeptají slovíčko tak, aby ho ostatní neslyšely - mělo by být stejné na začátku a na konci.

Poslední slovo - Karetní hra, která je podobná slovnímu fotbalu, ale používají se k tomu obrázky. Děti mají před sebou 5 karet s obrázky a hledají takové slovo, které začíná písmenem, na které předchozí slovo končilo.

Storycubes - Hra s kostkami, kde se tvoří příběh. Hra obsahuje 9 kostek, nicméně pro malé děti nebo začínající můžeme hrát s menším počtem kostek. Děti hodí kostkami a podle toho, co padlo za obrázky sestavují příběh. Ten lze poté i sepsat, pokud už děti umí psát.

Jméno, zvíře, město, věc - Na papír se předepíšou kategorie, které chceme, aby si děti procvičily (například: jídlo, oblečení, sport…). Poté se vybere písmeno, například “K” a každý musí napsat na toto písmeno danou kategorii - kobliha, kalhoty, karate. Počkáme pár minut, ať se děti zamyslí a napíšou svá slova a poté si je všichni dohromady řekneme. Pokud někdo má ojedinělé slovo, které nikdo jiný nevymyslel, dostane za něj každý hráč 10 bodů. Pokud i ostatní hráči mají stejné slovo, ohodnotí se počtem 5 bodů. A pokud se najde hráč, který jako jediný dokázal ve své kategorii najít slovo na dané písmeno, získá jako jediný 20 bodů.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.