+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Metoda Persona Dolls


Úspěšné začleňování dětí a žáků s OMJ do kolektivu souvisí zásadně s atmosférou v dané třídě a s tím, jak děti vnímají a přijímají odlišnosti. Dítě s OMJ je po příchodu do jazykově odlišného prostředí ve velmi obtížné situaci a potřebuje se cítit ve třídě dobře, jako součást skupiny a nesetkávat se s vyčleněním. Je tedy vhodné s kolektivem pracovat nejen například před příchodem dítěte s OMJ, ale také dlouhodobě, rozvíjet v dětech respekt k odlišnostem, schopnost empatie a přátelský přístup k ostatním. Jednou z možností je metoda Persona Dolls.

Persona Dolls neboli Panenky s osobností je metoda podporující rovný přístup ve vzdělávání, vychází z přístupu anti-bias věnující se vědomé práce s předsudky. Metoda byla u nás poprvé představena v roce 2012, první certifikovaní lektoři byly proškoleni roku 2015 v rámci vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni. Cílem metody je především posilování sebevědomí dětí z hlediska vlastní identity, rozvoj pozitivního vnímání rozmanitosti, rozvoj kritického myšlení vůči předsudkům a diskriminaci, což souzní také s průřezovými tématy klíčovými kompetencemi RVP. Metoda je určená dětem ve věku 3 - 9 let a je vhodné s ní pracovat v prostředí mateřských a základních škol.

Panenka přichází do třídy "nedokončená", děti ji samy dotváří společně s učitelkou, což podpoří jejich pozitivní vztah k ní. Panenka pak má vždy nějakou odlišnost, která může ve společnosti vést k vyčleňování a předsudkům. Například se může potýkat s chudobou, může být na vozíčku, nosit brýle, může mít jinou barvu pleti či odlišný mateřský jazyk. Pedagog se stává prostředníkem mezi dětmi a panenkou, ta se s dětmi nejprve seznamuje a povídá si s dětmi například o tom, co rády dělají ve volném čase... V průběhu následujících setkání s nimi sdílí svůj životní příběh (šeptá ho pedagogovi do ucha a ten ho vypráví dětem). Prostřednictvím tohoto příběhu se pak přirozeně otvírají témata související s předsudky a diskriminací, neboť to právě panenka zažila. Děti jsou tímto způsobem přirozeně vedeny k rozvoji empatie, solidarity, schopnosti naslouchat a vést dialog. Panenka se ptá i na zkušenosti dětí, zároveň se tedy učí mluvit i o sobě, pojmenovávat své pocity, vyjadřovat emoce i myšlenky. Mohou mluvit o svých zážitcích a zkušenostech například s posmíváním ostatních, učí se takové situace zvládat a bránit se.

Pedagogové se mohou v metodě proškolit v rámci vzdělávacích kurzů programu Varianty Člověka v Tísni.

Více se o metodě Persona Dolls dozvíte ve videu nebo přímo v metodické příručce k práci s touto metodou.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.