+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Předpoklady dobré spolupráce


Pro efektivní podporu dítěte s OMJ ve výuce je důležitá funkční spolupráce mezi učitelem a asistentem.

Základním bodem správné spolupráce je účast pedagoga při výběrovém řízení AP. Je to vztah jako každý jiný, a je potřeba, aby si učitel i asistent “sedli”. Odpovědnost za žáka s OMJ však není primárně na AP, za jeho vzdělávání nadále zodpovídá učitel.

Nastavení pravidel spolupráce před prvotním příchodem do třídy

PŘEDSTAVENÍ

 • asistent by se měl domluvit na způsob oslovování (tykání/vykání, paní asistentko, křestní jméno, apod.)
 • pedagog by měl žákům asistenta představit a sdělit, že je tu pro celou třídu

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

 • asistent s pedagogem by měli mít v týdenním rozvrhu vyhrazený čas pro společné přípravy a konzultace (min. 1 hodina týdně)
 • pravidelné organizační schůze pro všechny AP na škole + individuální schůze se školním psychologem nebo speciálním pedagogem
 • účast AP na třídních schůzkách a konzultačních hodinách

PRAVIDLA KOMUNIKACE

 • komunikace gesty s dětmi i učitelem, aby to nerušilo třídu

URČENÍ STRATEGICKÉHO MÍSTA VE TŘÍDĚ

 • asistent pedagoga nesmí překážet ostatním žákům ve výhledu a zároveň by měl vidět na celou třídu
 • AP nesedí jen u “svého” dítěte

TIP: při pozdravení (např. ve stoje) je dobré, aby asistent stál před třídou vedle pedagoga a byl tak brán jako rovnocenný partner

SEZNÁMENÍ S RODIČI

ORGANIZAČNÍ ČINNOST

 • kontrola domácích úkolů, kontrola zápisů do žákovských knížek či notýsků, spoluvytváření IVP, tvoření pomůcek, plakátů, dohlížení na pořádek ve třídě (knihovna, kufříky na VV, převlečení na TV), starost o výzdoby třídy, popřípadě chodby, vytváření žákovi portfolio, které pomáhá sledovat pokroky žáka (např. mapa učebního pokroku, deníky..)
 • spoluvytváření příprav na hodinu
 • zapojení do hodnocení žáků

Spolupráce pedagoga s asistentem by měla být dobrovolná, rovnocenná, založená na stejném cíli a je neustále ve vývoji. Čím je vztah delší, tím se rozvíjí i jejich spolupráce. Forma práce se přizpůsobuje potřebám žáků.

TIP: Doporučujeme navštívit tandemové workshopy ke spolupráci AP+P (META, Rytmus, Nová škola)


Vytvořili jsme pro Vás destaero spolupráce AP+P, které si můžete stáhnout, vytisknout a vyvěsit ve škole (do sborovny/kabinetu).

Další tipy

https://zapojmevsechny.cz/

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/video-jak-se-v-praxi-resi-nesoulad-mezi-asistenty-pedagoga-a-uciteli?fbclid=IwAR08XV4s005Wrd9fklBYbj2-PpLu1KqzDCr1rmrO7puqX6o3cAKl-Gz9mVI

https://www.youtube.com/watch?v=qnfq_J5cOOw

https://www.youtube.com/watch?v=b20Hd7fZuAM

Zuzana Hrušková, Kristýna Chmelíková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.