+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Přímá a nepřímá činnost AP


Poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti určuje Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (ve znění novelizace Nařízením vlády č. 195/2019 Sb). Nařízení vlády stanovuje, že asistenti pedagoga by měli mít – při plném úvazku, tj. při 40 hodinách týdně – rozsah přímé pedagogické činnosti nastaven takto:

32-36 hodin přímé činnosti týdně (v případě AP vykonávajícího činnost jako podpůrné opatření) - zbývající část úvazku by měla být činnost nepřímá (př. 32 + 8, 36 + 4)
36 hodin týdně přímé činnosti (v případě AP financovaných z jiných zdrojů, než PO) – zbývající část úvazku by měla být činnost nepřímá (36 + 4)

V případě kratších úvazků se bude poměr přímé a nepřímé činnosti krátit úměrně výši úvazku.

Pro lepší představu jsme vytvořili tabulku v poměru přímé a nepřímé činnosti. V praxi se nejčastěji setkáváme s polovičním (0,5) nebo tříčtvrtečním úvazkem.

Zuzana Hrušková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.