+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Metody ve výuce s žáky s odlišným mateřským jazykem II. v ZŠ a SŠ

Máte již zkušenosti se začleňováním žáků s OMJ do výuky a potřebujete načerpat novou inspiraci? Hledáte další praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou? Zajímají vás zkušenosti z praxe vašich kolegů a kolegyň?

Lektoruje: 
Kristýna Titěrová, Hana Mlynářová, Michaela Jiroutová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
1 890,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je seznámení účastníků s modelem výuky, který umožní efektivně zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky a představení praktických postupů, metod a aktivit, pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky (evokace, výklad, procvičování a opakování), které pedagogům poskytnou účinné nástroje jak pro práci s žáky s OMJ, tak i s celou třídou.

Seminář navazuje na Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I., jehož absolvování je podmínkou.

OBSAH

  • plánování jazykových a obsahových cílů výuky,
  • struktura hodiny/bloku odpovídající na potřeby žáků s OMJ,
  • aktivace předchozích dovedností, zkušeností a vědomostí, motivace,
  • práce se slovní zásobou, s pokyny, instrukcemi a ověřováním porozumění,
  • metody pro práci s textem a rozvoj čtenářství,
  • aktivity na ústní i písemnou jazykovou produkci a komunikaci,
  • představení nástrojů na procvičení jazykových struktur a obsahu učiva,
  • metody a aktivity vhodné pro opakování látky, hodnocení a sebehodnocení žáků s OMJ,
  • sdílení praxe,
  • výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, výchovné poradce, asistenty pedagoga, speciální pedagogy.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala vědět a výkony obou lektorek byly více než profesionální.“
„Nejdřív jsem moc nevěděla, co od semináře očekávat, ale byla jsem velmi překvapená jeho přínosem pro moji práci.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.