+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Možnosti tlumočení a doprovodů v MŠ


Pokud máte v MŠ rodiče, kteří mají minimální znalost českého jazyka a zároveň s nimi nenajdete žádný jiný společný jazyk např. angličtinu nebo ruštinu, je vhodné ke komunikaci mezi MŠ a rodiči přizvat tlumočníka. Bezplatné tlumočení mohou využívat, jak školská zařízení, tak PPP či SPC.

Pro každodenní kontakt s rodiči, kteří nehovoří česky pro vás může být inspirací Příručka pro snazší porozumění s cizincem.

Využití služeb tlumočníka je důležité obzvlášť ve chvílích, kdy víte, že s rodiči potřebujete řešit citlivější problematiku (např. vyšetření v PPP, náročné chování, složité situace v rodinném životě). Vyhledání a objednání tlumočníka/interkulturního pracovníka vyžaduje včasné plánování - objednací lhůty mohou být i měsíc, nebo dva (odvíjí se to především od počtu tlumočníků v daném jazyce). Výhody jsou však nesporné, jako škola tím předcházíte komunikačním nedorozuměním a v mnoha případech si tím ušetříte čas i energii, zároveň tím dáváte najevo respekt ke kultuře a jazyce rodiny i to, jak se jako škola stavíte k efektivitě spolupráce s rodiči.

Kdo všechno může v MŠ poskytovat tlumočení?

Rodinný tlumočník

Velmi často se setkáváme s tím, že rodiče vícejazyčných dětí využívají k tlumočení starší sourozence či známé. Tyto osoby bychom mohli zahrnout do kategorie rodinný tlumočník – jejich výhodou je jistá sociální vazba na samotnou rodinu, ale z odborného hlediska nejde o profesionální tlumočníky a jejich tlumočení nemusí být vždy zcela přesné. Rodinné příslušníky či známé není vhodné využívat k tlumočení v PPP, neboť by zde mohlo dojít ke zkreslení celého výsledku vyšetření. Rodinný tlumočník může mít např. tendenci dítěti radit a dělat úkol společně s ním.

Využít “rodinného tlumočníka” doporučujeme pouze v případě, že se jedná o obecné informace týkající se např. chodu MŠ či jiné praktické informace, které potřebujeme rodičům předat. Výhodou rodinných tlumočníků může být jejich vlastní zkušenost se systémem a organizací vzdělávání v ČR.

Velmi často se na pozici tlumočníka dostanou také lidé, kteří pracují v MŠ na pozici provozního zaměstnance např. paní kuchařka, paní uklízečka či hospodářka školy. Ani tyto osoby nemůžeme považovat za profesionální tlumočníky. Jejich kompetence jsou v tomto ohledu stejně omezené, jako je tomu u rodinných příslušníků. Nestavme je tedy do role, která jim nenáleží a pro kterou nemají patřičné vzdělání. I jejich tlumočení v odborných věcech může být zkreslené a nepřesné.
Dokonce ani dvojjazyčné asistenty pedagoga nemůžeme počítat mezi profesionální tlumočníky. Ti mají primárně za úkol být oporou dítěti během jeho pobytu v MŠ a předávat rodičům informace o dění v mateřské škole.

Profesionální tlumočník

Ve chvíli, kdy řešíme s rodinou vícejazyčného dítěte nějaký problém, který mohl vzniknout právě z nedostatečného porozumění, je vhodné oslovit profesionálního tlumočníka. Více o profesionálním tlumočení ve školách se dozvíte v našem článku o komunitních tlumočnících. Profesionální tlumočníky využívají také PPP.

Mezi zásady profesionálních tlumočníků patří . Neutrálnost a nestrannost – nepracují pro osoby známé a blízké, díky tomu mají obě strany jistotu, že překlad je přesný a tlumočník nemění obsah tlumočeného rozhovoru ve prospěch kterékoliv z komunikačních stran. Řídí se etickým kodexem – mají povinnost zachovat mlčenlivost, tj. nesmí předat nebo zpřístupnit informace, které se dozvěděli během tlumočení. Výjimkou jsou případy, kde by mlčenlivost byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Interkulturní pracovník

Dalším profesionálem v oblasti zprostředkování komunikace mezi MŠ a rodinou vícejazyčného dítěte je interkulturní pracovník. Interkulturní pracovník zprostředkovává komunikaci mezi osobami s migrační zkušeností a veřejnými institucemi.
Podle národní soustavy povolání: Interkulturní pracovník poskytuje asistenci, včetně tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů a migrantských komunit do majoritní společnosti.

Více o profesi interkulturního pracovníka naleznete v našem článku Interkulturní práce.

S čím může interkulturní pracovník pomoci?

Interkulturní pracovník pomáhá nejen se samotným tlumočením, jeho úkolem je též posilovat přátelské soužití a porozumění mezi osobami s migrační zkušeností a majoritní společností. Objasňují vícejazyčným rodičům, jak funguje česká společnost a snaží se o vzájemné porozumění.
Využít interkulturního pracovníka doporučujeme zejména v situaci, kdy řešíte problém, který by mohl vycházet z odlišnosti kultury dané rodiny, nebo mít příčinu v neporozumění sociokulturního charakteru. Rodina nerespektuje pravidla MŠ – například vodí dítě pravidelně pozdě do školky, vyzvedává dítě jako poslední, dítě nemá vhodné oblečení, nevíte si rady s nevhodným chováním dítěte, výchovné postupy v mateřské škole a v rodině jsou zásadním způsobem v rozporu, vnímáte zásadní neporozumění fungování MŠ, setkáváte se s odmítáním autority učitele či učitelky ze strany rodiče.

Na koho se tedy mohu obrátit ve chvíli, kdy potřebuji zajistit profesionálního tlumočníka či interkulturního pracovníka?

Profesionální tlumočníci

 • Národní pedagogický institut - působí po celé ČR. NPI ČR zajišťuje tlumočení pro MŠ, ZŠ, SŠ, PPP a SPC zcela ZDARMA. Můžete se obrátit na svého regionální pracovníka, který vám překlad či tlumočení na základě jednoduché e-mailové objednávky zajistí.

  Postup je následující:

  1) MŠ přes svého regionálního pracovníka poptá s předstihem tlumočníka
  2) Regionální pracovník NPI ČR tlumočníka osloví a propojí s MŠ
  3) Tlumočník poskytne své služby a MŠ tlumočníkovi písemně potvrdí časový rozsah práce
  4) NPI ČR proplatí tlumočníkovi provedenou službu (MŠ žádnou smlouvu s tlumočníkem neuzavírá)

  Překlady textů vám NPI ČR zvládne připravit zpravidla do 5 pracovních dnů, předem je však dobré, projít si již realizované překlady pro MŠ přímo na stránkách NPI ČR. Tlumočení zajišťuje NPI ČR optimálně do 10 dnů, někdy i dříve.

  Volit můžete z těchto cizích jazyků:
  • de – němčina – Deutsch
  • en – angličtina – English
  • es – španělština – español
  • fr – francouzština – français
  • it – italština – italiano
  • kk – kazaština – Қазақ тілі
  • mn – mongolština – монгол хэл
  • pl – polština – polski
  • ro – rumunština – română
  • ru – ruština – русский язык
  • sk – slovenština – slovenčina
  • sr – srbština – srpski jezik
  • uk – ukrajinština – українська мова
  • vi – vietnamština – Tiếng Việt
  • zh – čínština – 中文 (ZhongWen)

  Ostatní jazyky lze také poptávat, v tomto případě však může být termín delší než 10 dní.

  Podívejte se také na prezentaci NPI ČR pro Prahu a Střední Čechy zaměřenou na metodickou podporu školám.

 • Integrační centrum Praha - působí na území hlavního města Prahy
 • InBáze - funguje též na území hlavního města Prahy

Interkulturní pracovníci

Výběr dalších organizací v ČR na které se můžete obrátit

Charita ČR - nabízí bezplatné infolinky v ukrajinském, vietnamském a mongolském jazyce.

Na integraci osob s migrační zkušeností se významně podílí Centra na podporu integrace cizinců (CPIC), která fungují po celé ČR. I zde vám dokáží poradit na koho se ve vašem kraji můžete obrátit.

V Pardubickém kraji působí nezisková organizace MOST PRO o.p.s. , která též zprostředkovává tlumočení ve školách.

V Jihomoravském kraji působí Centrum pro cizince JMK

Rodičům můžete také doporučit další organizace, které pracují s lidmi s migrační zkušeností, připravili jsme pro vás tento přehled.

Základní tipy pro komunikaci s rodičem, který nehovoří česky, nabízí Integrační centrum Praha.

Barbora Dvořáková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.