+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Požádejte MŠMT o finance na vzdělávání cizinců v rámci rozvojového programu

MŠMT vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků – cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání. Jeho cílem je finančně podpořit právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení formou částečné úhrady, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním vzdělávání dětem a žákům – cizincům k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků-cizinců.

Nově je program určen pro všechny kategorie cizinců a navýšený rozpočet umožňuje školám čerpat více peněz.

Termíny:

Žádost podávanou prostřednictvím kraje je nutno školou doručit příslušnému kraji do 9. listopadu 2018.
Žádost podávanou přímo MŠMT je nutno podat nejpozději do 30. listopadu 2018.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve-1

publikováno: 22. 10. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.