+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Výroba pomůcek do výuky I.díl


“Kreativita je… vidět něco, co dosud neexistuje.“

Jednou z mnoha výhod asistentů by mělo být vytváření pomůcek a materiálů do výuky. Je proto velice výhodné, pokud je osobnost asistenta kreativní a nápaditá. Pokud právě neoplýváte těmito vlastnostmi, můžete se nechat inspirovat pomůckami, které jsme si vytvořili na setkání. Všechny pomůcky lze také vyrobit s pomocí dětí, například na výtvarných činnostech nebo ve školní družině, odpoledním klubu, aj.

Proč je vhodné využívání pomůcek?
Interaktivní prvky často přinášejí do výuky zábavný a zajímavý prvek. Tím se zvyšuje zájem o učení a motivuje k aktivní účasti. Metody a techniky zábavného učení podporují aktivní zapojení dětí, což zlepšuje jejich schopnost porozumět a spojit si nové informace s již existujícími znalostmi. Když děti používají různé smysly a přístupy, například hraním her, tvořením projektů nebo prováděním experimentů, jejich porozumění se prohlubuje a učení se stává efektivnějším.
Když se učení stává zábavným a interaktivním procesem, děti se do něj s radostí zapojují a mají větší chuť objevovat nové věci.

1. Maňásek z ponožek

Děti s OMJ mají často ve svých začátcích strach z komunikace v češtině. Bojí se, že udělají chybu, že se jim ostatní budou smát, nebo právě zažívají tiché období. S tím by mohl napomoci roztomilý maňásek, který má vícero použití. Pokud si maňáska navléknete na ruku a pozměníte trochu hlas, může to vést k rychlejšímu navázání důvěry, „spřátelením se s dítětem“, odbourat počáteční ostych a strach. Maňáskem dítě zaujmete a můžete tím i zatraktivnit výuku, která je jinak pro dítě nezáživná.
Když si navlékne maňáska na ruku dítě, které nechce komunikovat, může tato pomůcka pomoct rozvíjet komunikaci. Hraním rolí dítě pomalu ztrácí stud a nebojí se mluvit, protože nemluví dítě, ale „maňásek“.
Komplexní návod, jak tuto pomůcku vyrobit najdete zde: https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne/479-manasek-z-p...


2. Domeček z papíru

Tato pomůcka je velice snadná, vytisknete si šablonu domečku, vystřihnete a slepíte lepidlem. Poté už je to na vaší nápaditosti, jak domeček vyzdobíte a jaké použijete figurky na komunikační cvičení. Můžete si vyrobit zvířata z papíru a umisťovat je různě na domeček. Dítě má za úkol popsat, kde se dané zvíře nachází a používat při tom správné předložky, například:
Kočka je na okně. Pes je v domě. Pták je na střeše. Koza je před domem. Králík je u domu. Kůň stojí za domem….
Šablonu ke stažení najdete zde: http://napadydoskolky.blogspot.com/2013/09/domek-z-papiru.html

3. Deskové hry

Deskové hry nejsou zrovna levnou záležitostí a spoustu her není vhodná pro děti s OMJ. Můžete si vyrobit deskovou hru na míru. Aby byla hra co nejvíce univerzální, postačí vám na čtvrtku nakreslit políčkovou dráhu, po které se budou pohybovat figurky. Prázdnou dráhu se startem a cílem zalaminovat a poté na ni přilepit aktuální slovní zásobu, kterou zrovna s dítětem probíráte.
Slovní zásobu můžete vystřihnout z pracovních listů nebo z učebnic. Například v sadě Domino je vždy na konci lekce obrázková slovní zásoba. Tu můžete vystřihnout a přilepit na zalaminovanou prázdnou políčkovou dráhu. Připravíte figurky a kostku a dítě má za úkol vždy na jednotlivých polích říct, na čem právě jeho figurka stojí. Pro těžší rozvíjení komunikace může dítě se slovem utvořit větu. Hru si už můžete poté modifikovat podle svého uvážení.
Pokud nemáte laminovačku, můžete výtvor dát do euro obalu a upevnit samolepící páskou.4. Kolíčkovaná na časování sloves

Vícejazyčné děti se musí naučit, jak se v českém jazyce časují slovesa. K tomu pomáhá třídění sloves do kategorií, kde každá kategorie má stejnou koncovku. Na kus kartonu napíšeme jednotlivé kategorie a sloveso ve všech osobách, ale pouze část bez příslušné koncovky. Na kolíčky pak jednotlivé koncovky dopíšeme, a děti budou muset umístit správně kolíček tam, kam patří. Kombinace více smyslů při učení zvyšuje schopnost zapamatovat si informace. Když používáme zde hmatový smysl při dotyku materiálů vytváříme silnější propojení mezi informacemi a mozkovými funkcemi, což usnadňuje učení a pozdější vzpomínání.

5. Slovesné kolečko

Na procvičování sloves slouží i výroba slovesného kolečka, stačí si ho vytisknout z našich stránek, podlepit čtvrtkou a doprostřed umístit nýt/cvoček na otáčení.

6. Hádej, co myslím

Tato didaktická pomůcka slouží na procvičování naučené slovní zásoby. Na dřevěná dřívka připevníme izolepou či jiným způsobem kapsičku z eurofolie, kterou sešijeme sešívačkou tak, aby jedna strana byla volná a mohly do ní vkládat obrázky. Tato dřívka umístíme na kus polystyrenu, aby se dala volně zapichovat a vyndavat.
Obrázky na slovní zásobu je možné zdarma stáhnout na našich stránkách, vždy jsou vytvořené na jednotlivé téma.
Na ukázce vidíte téma ovoce a zelenina. Hra mezi dětmi může vypadat následovně: Hráč musí uhádnout, na jaké ovoce nebo zeleninu ten druhý myslí pomocí návodných indicií, např.: Je to kulaté (hráč tedy vyndá všechna dřívka, kde není kulatá zelenina či ovoce), je to oranžové (hráč vyndá dřívka, kde není oranžová barva) a hraje se tak dlouho, dokud nezbyde jen jedno možné ovoce či zelenina. S touto pomůckou se dají vymyslet i jiné hry.

7. Chodička s figurkami a kostkou

Tuto pomůcku můžete vytvářet jak v digitální tak v papírové podobě. Jde o princip, kdy se do prázdné tabulky napíšou slova, která chceme hravou formou s dětmi procvičovat. Umístíme na start figurky a hážeme kostkou jako v Člověče nezlob se, cestu figruky sledujeme pomocí šipek. Při stoupnutí na políčko musí děti splnit zadání.
Na ukázce vidíte procvičování slovních druhů. Nejen že děti musí slovní druh pojmenovat, ale s daným slovem vymyslet i větu.

V praxi se také osvědčilo, když si necháme u sebe pár prázdných vytištěných tabulek a vpisujeme výrazy podle toho, co zrovna chceme procvičovat.
Příklady, na co lze tabulku využít: určování kategorií (podstatných jmen, přídavných jmen nebo sloves), vzory podstatných jmen, časování sloves, určování i/y (vzory, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem), aj.
Papír můžete zalaminovat, nebo umístit do eurodesek, aby vydržel co nejdéle.

8. Kartičky na zapamatování terminologie

Klasické memorování může být pro děti nudné a demotivující. Použití zábavných metod a technik na zapamatování si informací je atraktivnější a zvyšuje motivaci dětí k učení. Pouhé memorování často nezaručuje hluboké porozumění danému tématu. Cokoliv potřebujete, aby se děti naučily, napište na jednotlivé kartičky. Na ukázce vidíte například vzory podstatných jmen. Nejdřív kartičky nechte děti seřadit, jak si myslí, že jdou za sebou a poté mají možnost samokontroly pomocí učebnice/přehledu/plakátu. Po srovnání pracují děti ve dvojicích, kdy jeden hráč zavře oči a druhý mu schová jednu kartičku. Po otevření očí musí hráč uhádnout, co chybí. Postupně můžeme zvyšovat počet schvovávaných karet, až se děti zábavným způsobem naučí vše nazpaměť.

Na co se mohou kartičky využít: vyjmenovaná slova, vyjmenování slovních druhů, pády, vzory, kategorie….

Na společném setkání jsme si i ukazovali pomůcky, které asistentky a asistenti ve své praxi využívají. Nezoufejte, pokud vás vytváření pomůcek nebaví, veliké množství se dá zakoupit nebo najít (a stáhnout) na internetu. Plno škol už má k dispozici nejrůznější pomůcky do výuky, zkuste se zeptat vedení školy nebo speciálního pedagoga.

9. Okénka na určování rodů (ten, ta, to)

Vícejazyční žáci by měli procvičovat určování rodů více, než rodilí mluvčí českého jazyka. Procvičování se může dělat i hravou a pohybovou aktivitou, kdy buď dopředu připravíme (nebo si žáci sami vyrobí) okénka z kartonu a prostřednictvím průstřihu budou určovat, zda předmět je rodu mužského, ženského či středního.

10. Využití kamenů nebo víček od lahví na určování i/y či u/ú/ů

Do výuky je dobré zařazovat cvičení, ve kterém se zapojuje vícero smyslů, například hmat.

Obrázky pochází od Učíme se venku.

Více pomůcek najdete zde

Zuzana Prokopová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.