+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Materiály k tématům Kurikula ČDJ


V této sekci jsou k dispozici výukové materiály podle témat (kartičky s obrázky, testy, pracovní listy, aktivity, tipy apod.) pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro vícejazyčné žáky.
Témata a materiály korespondují s tématy Kurikula ČDJ pro základní vzdělávání.
Původní témata vycházejí ze Vzdělávacího obsahu ČDJ (23 témat), jejichž počet jsme na základě pilotáže v intenzivních kurzech ČDJ na ZŠ snížili na základních 14 témat, prezentovaných v metodické příručce Učíme češtinu jako druhý jazyk - průvodce pro učitele.

Každé téma kromě materiálů a testů reprezentuje také soupis dovedností ve formě seznamu pro učitele, který definuje, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2.

Materiály byly vytvořeny a pilotovány v intenzivních kurzech ČDJ pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ, v kurzech pro děti s OMJ pořádaných METOU nebo jsou od našich spolupracujících lektorů.
Úroveň pokročilosti: začátečníci až mírně pokročilí (A1-A2).

Seznamování / Úvod do jazyka

Seznamování - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Seznamování - kartičky - pozdravy, základní společenské fráze, osoby
Seznamování - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní listy (vychází ze soupisu dovedností)
Seznamování - výslovnost - metodická doporučení, aktivity a pracovní listy na trénink výslovnosti
Seznamování, představování - videoseminář a PL - pracovní listy, aktivity a videoseminář pro učitele
Kdo jsem já - pracovní list
Hlásky - pracovní listy pro seznámení s českou abecedou
IT: Základní komunikace: seznamování - výukový materiál pro interaktivní tabuli
IT: Seznamování - online cvičení Wordwall s QR kódy
IT: Barvy, čísla - online cvičení Wordwall s QR kódy
IT: Tvary slovesa být - online cvičení Wordwall s QR kódy
IT: Osobní zájmena - online cvičení Wordwall s QR kódy

Třída

Třída - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Třída - kartičky - pomůcky, věci ve třídě, činnosti, instrukce
Třída - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní listy (vychází ze soupisu dovedností)
Třída: školní pomůcky, věci ve třídě - výslovnost - metodická doporučení, aktivity a pracovní listy na trénink výslovnosti
Školní pomůcky - videoseminář a PL - pracovní listy, aktivity a videoseminář pro učitele
Orientace ve škole - videoseminář a PL - pracovní listy (část Co je ve třídě? Kde to je?), aktivity a videoseminář pro učitele
Omluvy - videoseminář a PL - pracovní listy, aktivity a videoseminář pro učitele
Instrukce - videoseminář a PL - pracovní listy, aktivity a videoseminář pro učitele
Školní pomůcky - obrázkové čtení - didaktické pomůcky (obrázkové čtení) k rozvoji písmen S, L, A, Á, O
Školní pomůcky - obrázkový slovníček, pracovní list pro začátečníky, propojení s ČJ
Věci a osoby ve třídě - obrázkový slovníček, pracovní list pro začátečníky, propojení s ČJ
Pravidla chování ve škole - pracovní list
IT: Věci kolem nás: školní pomůcky - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Školní pomůcky - online cvičení Wordwall s QR kódy
IT: Věci ve třídě - online cvičení Wordwall s QR kódy

Škola

Škola - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Škola - kartičky - místnosti ve škole, osoby, činnosti, pravidla, školní předměty
Škola - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní listy (vychází ze soupisu dovedností)
Škola: školní předměty - výslovnost - metodická doporučení, aktivity a pracovní listy na trénink výslovnosti
Orientace ve škole - videoseminář pro učitele a PL - pracovní listy, aktivity a videoseminář pro učitele
Rozvrh hodin - videoseminář a PL - pracovní listy, aktivity a videoseminář pro učitele
Žákovská knížka - videoseminář a PL - pracovní listy, aktivity a videoseminář pro učitele
Omluvy - videoseminář a PL - pracovní listy, aktivity a videoseminář pro učitele
Povinnosti dětí - videoseminář a PL - pracovní listy, aktivity a videoseminář pro učitele
Školní předměty - obrázkový slovníček, pracovní list pro začátečníky, propojení s ČJ
Pravidla chování ve škole - pracovní list
IT: Místnosti a lidé ve škole - online cvičení Wordwall s QR kódy
IT: Školní předměty - online cvičení Wordwall s QR kódy

Rodina

Rodina - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Rodina - kartičky - kartičky s obrázky a slovní zásobou k tématu
Rodina - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní list (vychází ze soupisu dovedností)
Rodina, profese - výslovnost - metodická doporučení, aktivity a pracovní listy na trénink výslovnosti
IT: Rodina - výukový materiál pro interaktivní tabuli
IT: Přivlastňovací zájmena - online cvičení Wordwall s QR kódy
IT: Rodina - online cvičení Wordwall s QR kódy
IT: Povolání - online cvičení Wordwall s QR kódy

Co rád/a dělám

Volný čas - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Volný čas - kartičky - kartičky s obrázky a slovní zásobou k tématu
Volný čas - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní list (vychází ze soupisu dovedností)
Volný čas - PL - pracovní list (rád, nerad, umím, neumím, jdu + inf.)
Družina, kroužky - videoseminář a PL - pracovní listy, aktivity a videoseminář pro učitele
Volný čas - výslovnost - metodická doporučení, aktivity a pracovní listy na trénink výslovnosti
Anička ve městě (práce s knihou) - pracovní list a aktivity navazující na četbu textu
IT: Volný čas - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Sport - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Časování sloves - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Slovesa, časování sloves - online cvičení Wordwall s QR kódy
IT: Co rád dělám - online cvičení Wordwall s QR kódy

Čas

Čas - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Čas, režim dne, dny - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní listy (vychází ze soupisu dovedností)
Čas, režim dne, dny - kartičky - kartičky s obrázky a slovní zásobou k tématu
Rozvrh hodin - videoseminář a PL - pracovní listy, aktivity (Čas, hodiny) a videoseminář pro učitele
IT: Čas, hodiny, režim dne - výukový materiál pro interaktivní tabuli
IT: Slovesa: režim dne - výukový materiál pro interaktivní tabuli
IT: Určování času - online cvičení Wordwall s QR kódy
IT: Části dne - online cvičení Wordwall s QR kódy

Stravování

Jídlo - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Jídlo - kartičky - kartičky s obrázky a slovní zásobou k tématu
Jídlo - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní list (vychází ze soupisu dovedností)
Školní jídelna - videoseminář a PL - pracovní listy, aktivity a videoseminář pro učitele
Jídlo a jídelna - obrázkový slovníček, pracovní list pro začátečníky, propojení s ČJ
Ve školní jídelně - PL pro pokročilé (min. A2)
Jídlo: nadřazená a podřazená slova - didaktická pomůcka (trojúhelníky)
Jídlo - výslovnost - metodická doporučení, aktivity a pracovní listy na trénink výslovnosti
IT: Jídlo, stravování - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Jídlo - online cvičení Wordwall s QR kódy

Lidské tělo

Lidské tělo, u doktora, popis člověka, vlastnosti - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Oblečení, obchod - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Oblečení - kartičky - obrázky, slovní zásoba (oblečení a doplňky), 1. a 4. pád
Lidské tělo - kartičky - kartičky s obrázky a slovní zásobou k tématu
Lidské tělo - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní listy (vychází ze soupisu dovedností)
Oblečení, obchod - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní listy (vychází ze soupisu dovedností)
Emoce - PL pro pokročilé (min. A2)
IT: Přídavná jména a stupňování - výukový materiál pro interaktivní tabuli
IT: Lidské tělo, doktor - výukový materiál na interaktivní tabuli
Oblečení - můj/moje, je/jsou - pracovní list vhodný (i) pro menší děti (2. - 3. třída)
IT: Obchod, oblečení, peníze - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Lidské tělo - online cvičení Wordwall s QR kódy
IT: Oblečení - online cvičení Wordwall s QR kódy

Místo, kde žiju

Město, vesnice, instituce, doprava - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Dům, byt, pokoj - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Město - kartičky s obrázky - kartičky s obrázky a slovní zásobou k tématu Město (místa ve městě)
Dům - kartičky s obrázky - kartičky a slovníčky k tématu (obydlí, vnitřek domu)
Město - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní listy (vychází ze soupisu dovedností)
Dům, byt, pokoj - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní listy (vychází ze soupisu dovedností)
Základní komunikace: instituce - výukový materiál na interaktivní tabuli
Doprava - kartičky - kartičky s obrázky a slovní zásobou k tématu (dopravní prostředky, doprava, cestování)
Město: orientace ve městě - výslovnost - metodická doporučení, aktivity a pracovní listy na trénink výslovnosti
IT: Dopravní prostředky - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Věci kolem nás: dům, byt - výukový materiál na interaktivní tabuli
V zoologické zahradě - plán lekce zaměřené na procvičování názvů zvířat a prvního/čtvrtého pádu
IT: Dopravní prostředky - online cvičení Wordwall s QR kódy
IT: Místo, kde žiju - online cvičení Wordwall s QR kódy

Příroda

Rok - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Roční období, počasí, aktivity - kartičky - pexeso, obrázky a slovní zásoba k tématu
Rok, datum, počasí, svátky, oslava - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní listy (vychází ze soupisu dovedností)
Roční období - pracovní list - počasí a aktivity spjaté s ročními obdobími, kartičky - pexeso, cvičení pro 2. a 3. třídu k předmětu český jazyk
O dvanácti měsíčkách - pracovní list a aktivity související s četbou pohádky a poslechem písně
IT: Rok, roční období, měsíce, dny - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Slovesa: rok - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Počasí - online cvičení Wordwall s QR kódy
IT: Měsíce, roční období, svátky, dny v týdnu - online cvičení Wordwall s QR kódy

Další témata

Další témata vycházejí ze Vzdělávacího obsahu ČDJ a následně metodické příručky Učíme češtinu jako druhý jazyk - průvodce pro učitele.

Popis věci

Popis - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Popis věci - kartičky - kartičky s obrázky a slovní zásobou k tématu
Popis - testy A1 a A2- lze použít zároveň jako pracovní listy (vychází ze soupisu dovedností)
Popis předmětů - pracovní list zaměřený na popis věcí (z jakého jsou materiálů - jaké jsou)
Máme rádi zvířata - pracovní list vycházející ze slovní zásoby a gramatiky písně "Máme rádi zvířata"
IT: Přídavná jména a stupňování - výukový materiál pro interaktivní tabuli
IT: Přídavná jména - popis věcí - online cvičení Wordwall s QR kódy

Profese

Rodina - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Rodina - kartičky - kartičky s obrázky a slovní zásobou k tématu (členové rodiny v 1. a 4. pádu)
Rodina - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní list (vychází ze soupisu dovedností)
Rodina, profese - výslovnost - metodická doporučení, aktivity a pracovní listy na trénink výslovnosti
IT: Základní komunikace: profese - výukový materiál pro interaktivní tabuli
IT: Povolání - online cvičení Wordwall s QR kódy

Vyprávění (minulost), plánování (budoucnost)

Vyprávění (minulost), plánování (budoucnost) - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Vyprávění, plánování - kartičky - kartičky s obrázky a slovní zásobou k tématu
Vyprávění, plánování - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní listy (vychází ze soupisu dovedností)
IT: Minulý čas - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Budoucí čas - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Minulý čas, budoucí čas - online cvičení Wordwall s QR kódy

Rok, datum, svátky, oslava

Rok - soupis dovedností - seznam pro učitele, co mají žáci umět na úrovni A1 a A2
Roční období, počasí, aktivity - kartičky - pexeso, obrázky a slovní zásoba k tématu
Rok, datum, počasí, svátky, oslava - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní listy (vychází ze soupisu dovedností)
Roční období - pracovní list - počasí a aktivity spjaté s ročními obdobími, kartičky - pexeso, cvičení pro 2. a 3. třídu k předmětu český jazyk
O dvanácti měsíčkách - pracovní list a aktivity související s četbou pohádky a poslechem písně
Mikuláš - pracovní list pro žáky 1. stupně ZŠ (české tradice spjaté se svátkem sv. Mikuláše, minulý čas, popis)
Vánoční knížka - práce s knihou - Vánoce v ČR, slovní zásoba, tradice a zvyklosti
Vánoce - drilování vazeb - opakování tradic a zvyklostí, fixování správných vazeb
IT: Rok, roční období, měsíce, dny - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Svátky - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Slovesa: rok - výukový materiál na interaktivní tabuli
IT: Měsíce, roční období, svátky, dny v týdnu - online cvičení Wordwall s QR kódy

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.