+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "Výuka češtiny jako druhého jazyka"


Podpora začínajících učitelek a učitelů při výuce ČDJ

Učíte nebo začínáte učit vícejazyčné děti a žáky v MŠ či ZŠ?​ VP nabízí podporu méně zkušeným či začínajícím pedagogickým pracovníkům při výuce ČDJ.

cdj

Termín: 17.10.2023 - 07.12.2023 (výuková část)
Místo konání: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 50 vyučovacích hodin a 20 hodin navazující pedagogické praxe
Cena: zdarma (záloha 3 000 Kč, vratná po absolvování závěrečné zkoušky)
Akreditace: Č.j.: MSMT- 28676/2022-6-919

Vzdělávací program bude probíhat od 17.10.2023 do 29.02.2024.

REGISTRACE do kurzu zde.

CÍL KURZU
Dozvíte se více o podmínkách vzdělávání vícejazyčných dětí a žáků, o češtině, jak ji vidí a učí se ji nerodilí mluvčí, plánování a realizaci výuky češtiny jako druhého jazyka, o metodách výuky, tématech a různých dovednostech. Naučíte se organizovat kurz češtiny a také propojit češtinu jako druhý jazyk se vzdělávacím obsahem, pracovat s dostupnými výukovými materiály a učebnicemi. V neposlední řadě získáte cenné informace o průniku češtiny jako druhého jazyka a speciálního vzdělávání.

O KURZU
Jde o komplexní, akreditovaný vzdělávací program, který zahrnuje 50 vyučovacích hodin kurzu a 20 hodin navazující pedagogické praxe. Nejedná se o kvalifikační kurz, ale o doplňkové vzdělání. Navazující pedagogická praxe bude probíhat na škole, kde účastník/ce vykonává svou pedagogickou činnost.

Témata výukové části naleznete zde.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU:  
(Změna programu vyhrazena.)
17. 10. 2023 (13:30 - 16:45 hodin) Společná část (MŠ, ZŠ modul)
19. 10. 2023  (09:00 - 14:30 hodin) Společná část (MŠ, ZŠ modul)
24. 10. 2023  (09:00 - 16:15 hodin) ZŠ modul
31. 10. 2023  (13:30 - 16:45 hodin) ZŠ modul
02. 11. 2023  (13:30 - 16:45 hodin) MŠ modul
07. 11. 2023  (13:30 - 15:45 hodin) Společná část (MŠ, ZŠ modul)
09. 11. 2023  (09:00 - 16:15 hodin) MŠ modul
14. 11. 2023  (13:30 - 16:45 hodin) ZŠ modul
16. 11. 2023  (13:30 - 16:45 hodin) MŠ modul
21. 11. 2023  (09:00 - 16:15 hodin) ZŠ modul
23. 11. 2023  (09:00 - 16:15 hodin) MŠ modul
28. 11. 2023  (13:30 - 16:45 hodin) ZŠ modul
30. 11. 2023  (13:30 - 16:45 hodin) MŠ modul
07. 12. 2023  (09:00 - 14:30 hodin) Společná část (MŠ, ZŠ modul)
07. 12. 2023  (14:45 - 16:15 hodin) Společná část (MŠ, ZŠ modul)

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Cílovou skupinu představují pedagogičtí pracovníci s aprobací výuky ČJ či cizího jazyka. Kurz je dále určen všem začínajícím pedagogickým pracovníkům z MŠ či ZŠ, kteří byli pověřeni výukou ČDJ.

AKREDITACE
Kurz je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 28676/2022-6-919). Podmínkou získání certifikátu je účast na prezenční části kurzu z 75%, absolvování praxe v  mateřské či základní škole a složení závěrečné zkoušky. Zkouška bude probíhat na základě rozhovoru s využitím portfolia, které bude každý účastník/ce vytvářet,  a to od počátku kurzu (prezenční výuková část), ale především v průběhu navazující pedagogické praxe.

Pozvánka ke stažení.

Kontaktujte nás pro více informací
Klára Šuvarská
vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

abakus

Projekt je realizován za finanční podpory nadačního fondu Abakus - nadačního fondu zakladatelů Avastu.

Klára Šuvarská

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.