+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Znalost českého jazyka pro DAP


Zákon č. 563/2004 Sb.,§4 odstavec 1
„(1). Fyzická osoba, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou tímto zákonem v jiném vyučovacím jazyce než českém, je povinna prokázat znalost českého jazyka zkouškou, pokud není dále stanoveno jinak.
(2). Zkoušku z českého jazyka lze vykonat na vysoké škole v rámci programu celoživotního vzdělávání nebo v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.“
Pokud asistent pedagoga získal požadované vzdělání pro vykonávání činnosti AP v jiném, než českém jazyce (pouze nostrifikované v ČR) a neabsolvoval rekvalifikační kurz Asistenta pedagoga, musí znalost českého jazyka prokázat složením jazykové zkoušky (viz §4 odstavec 2).

Výklad

Zákon nevyžaduje zkoušku určité úrovně či obtížnosti, pouze stanovuje, kde má být zkouška vykonána. Připravuje se ale novela zákona č.563/2004 Sb., která specifikuje úroveň jazykové zkoušky podle § 4. Novela požaduje znalost českého jazyka odpovídající minimálně úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pedagogové budou muset složit jazykovou zkoušku na úrovni C1 podle SERR.

Kurzy češtiny

Online kurz zdarma pro pedagogy: https://kurz-cestiny.clovekvtisni.cz/?_ga=2.189912367.52954566.166082764...

Online kurz zdarma: https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html

Online základní kurz pro Ukrajince. První lekce zdarma, další zdarma po registraci: https://www.kurzyukrajina.cz/

Další užitečné online nástroje pro výuku češtiny: https://inkluzivniskola.cz/cdj-uzitecne-online-odkazy

Jana Vávrová, Zuzana Hrušková, 2020
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.