+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Adaptace dítěte v ZŠ


Infografiku je možné stáhnout zdarma ve formátu PDF.

Mnoho dětí, které přicházejí do nové země, zažívá pocit „vykořenění“. Opustily svůj jazyk, kulturu a kamarády, často i blízké příbuzné. Ocitají se v neznámém prostředí, ve kterém nikomu nerozumí. Cítí se samy, zažívají pocity nejistoty a potřebují se v novém prostředí zorientovat, navázat nové vztahy, stavět na svých silných stránkách a rozvíjet je, aby mohly brzy opět zažívat úspěch, ve škole i mimo ni - potřebují znovu "zakořenit" v novém prostředí. Aby se jim to mohlo podařit, potřebují, abyste jim vytvořili bezpečný prostor a poskytli jim zejména v počátcích dostatečnou podporu.

Dítěti pomůže, když bude mít v adaptačním období k ruce někoho, kdo mu pomůže se zorientovat v novém školním prostředí - ukáže mu celou školu, vysvětlí mu rozvrh a harmonogram školního dne, bude ho doprovázet při přesunech mezi třídami, dovysvětlí mu zadání domácích úkolů, pomůže s přípravou školních pomůcek, bude ho zpočátku doprovázet do jídelny, ukáže mu školní družinu apod.

Škola si mohla v souvislosti s velkým počtem příchozích žáků z Ukrajiny zažádat do 31. 8. 2022 o finanční prostředky na zajištění pozice adaptačního koordinátora. Tato možnost již nebude prodloužena a nebude na ni možné získat finanční prostředky přes MŠMT, dočasně ani přes NPI.
Místo adaptačního koordinátora, můžete zaměstnat ukrajinského asistenta pedagoga, jehož cílem je podpora začleňování ukrajinských dětí do běžných tříd.

Nejen pro adaptační koordinátory doporučujeme metodickou příručku NPI ČR Adaptační koordinátor na základní škole a metodickou příručku Masarykovy ZŠ v Plzni a METY, o. p. s., Metodická příručka pro práci adaptačního koordinátora základní školy.

Doporučujeme také příručku NPI ČR Krabička první záchrany pro učitele - první dny a týdny se žákem bez znalosti češtiny ve třídě.

Důležitou roli při podpoře nového žáka mohou v prvních dnech a týdnech hrát také asistenti pedagoga. Asistent pedagoga se může stát i adaptačním koordinátorem, pokud má pedagogické vzdělání minimálně na úrovni střední školy.

Pro usnadnění počáteční komunikace a orientace ve školských dokumentech je možné také využít překladatelské a tlumočnické služby NPI ČR, které jsou školám poskytovány zdarma.

Téma integrace je dále rozpracováno v sekcích Integrační proces a Integrace do kolektivu.

Kristýna Titěrová, Michala Bernkopfová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.