+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Adaptace dítěte v ZŠ


Infografiku je možné stáhnout zdarma ve formátu PDF.

Mnoho dětí, které přicházejí do nové země, zažívá pocit „vykořenění“. Opustily svůj jazyk, kulturu a kamarády, často i blízké příbuzné. Ocitají se v neznámém prostředí, ve kterém nikomu nerozumí. Cítí se samy, zažívají pocity nejistoty a potřebují se v novém prostředí zorientovat, navázat nové vztahy, stavět na svých silných stránkách a rozvíjet je, aby mohly brzy opět zažívat úspěch, ve škole i mimo ni - potřebují znovu "zakořenit" v novém prostředí. Aby se jim to mohlo podařit, potřebují, abyste jim vytvořili bezpečný prostor a poskytli jim zejména v počátcích dostatečnou podporu.

Dítěti pomůže, když bude mít v adaptačním období k ruce někoho, kdo mu pomůže se zorientovat v novém školním prostředí - ukáže mu celou školu, vysvětlí mu rozvrh a harmonogram školního dne, bude ho doprovázet při přesunech mezi třídami, dovysvětlí mu zadání domácích úkolů, pomůže s přípravou školních pomůcek, bude ho zpočátku doprovázet do jídelny, ukáže mu školní družinu apod.

Adaptační koordinátor (AK)

Pro rok 2023 lze opět využít pozice adaptačního koordinátora, a to pro všechny nově příchozí žáky s cizí státní příslušností mimo těch, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Na podporu adaptace žáků přicházejících z Ukrajiny je vyhrazena pozice ukrajinského asistenta pedagoga.

  • Pomáhá nově příchozímu dítěti/žákovi s cizí státní příslušností s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu, při překonávání tzv. kulturního šoku, podílí se na jazykové podpoře.
  • Náplň práce je flexibilní, závisí na konkrétní situaci a potřebách dítěte i školy. Může například pomáhat při seznamování se se školními právy a povinnostmi, s třídním kolektivem a přijatými pravidly chování ve třídě, s uspořádáním vyučovacího dne a vyučování atd.
  • Je k dispozici po dobu prvních 4 týdnů výuky od jeho nástupu do školy v rámci plnění povinné školní docházky na dobu, než se nastaví další systémová podpora.
  • Měl by to být přednostně pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím může být i externí pedagogický pracovník s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným maturitou.
  • Jde o pracovní vztah mezi NPI ČR a daným pracovníkem, prakticky se jedná o DPP v rozsahu 40 hodin na jeden měsíc. Škola zajišťuje žádost a výběr AK, další administrativa jde přes NPI.
  • Více o pozici na webu NPI, kde lze stáhnout i metodiku.

Nejen pro adaptační koordinátory doporučujeme metodickou příručku NPI ČR Adaptační koordinátor na základní škole a metodickou příručku Masarykovy ZŠ v Plzni a METY, o. p. s., Metodická příručka pro práci adaptačního koordinátora základní školy.

Doporučujeme také příručku NPI ČR Krabička první záchrany pro učitele - první dny a týdny se žákem bez znalosti češtiny ve třídě.

Důležitou roli při podpoře nového žáka mohou v prvních dnech a týdnech hrát také asistenti pedagoga. Asistent pedagoga se může stát i adaptačním koordinátorem, pokud má pedagogické vzdělání minimálně na úrovni střední školy.

Pro usnadnění počáteční komunikace a orientace ve školských dokumentech je možné také využít překladatelské a tlumočnické služby NPI ČR, které jsou školám poskytovány zdarma.

Téma integrace je dále rozpracováno v sekcích Integrační proces a Integrace do kolektivu.

Kristýna Titěrová, Michala Bernkopfová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.