+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Adaptace dítěte v ZŠ


Mnoho dětí, které přicházejí do nové země, zažívá pocit „vykořenění“. Opustily svůj jazyk, kulturu a kamarády, často i blízké příbuzné. Ocitají se v neznámém prostředí, ve kterém nikomu nerozumí. Cítí se samy, zažívají pocity nejistoty a potřebují se v novém prostředí zorientovat, navázat nové vztahy, stavět na svých silných stránkách a rozvíjet je, aby mohly brzy opět zažívat úspěch, ve škole i mimo ni - potřebují znovu "zakořenit" v novém prostředí. Aby se jim to mohlo podařit, potřebují, abyste jim vytvořili bezpečný prostor a poskytli jim zejména v počátcích dostatečnou podporu.

Dítěti pomůže, když bude mít v adaptačním období k ruce někoho, kdo mu pomůže se zorientovat v novém školním prostředí - ukáže mu celou školu, vysvětlí mu rozvrh a harmonogram školního dne, bude ho doprovázet při přesunech mezi třídami, dovysvětlí mu zadání domácích úkolů, pomůže s přípravou školních pomůcek, bude ho zpočátku doprovázet do jídelny, ukáže mu školní družinu apod.

V této situaci může pomoci služba NPI ČR Adaptační koordinátoři do škol. Adaptačním koordinátorem se může stát jakýkoliv pedagog ve Vaší škole, který se bude moci věnovat nově příchozímu žákovi s OMJ po 4 týdny. Může ho také učit základní fráze a nejdůležitější slovní zásobu do doby, než mu zajistí návaznou výuku češtiny jako druhého jazyka. O prostředky na financování adaptačního koordinátora lze požádat u NPI ČR, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dítě nastoupilo do školy, ideálně ale ještě před jeho příchodem. Na dobu, kdy se dítěti věnuje adaptační koordinátor, může být dítě se souhlasem rodičů uvolňováno z běžné výuky. Nejen pro adaptační koordinátory doporučujeme metodickou příručku NPI ČR Adaptační koordinátor na základní škole a metodickou příručku Masarykovy ZŠ v Plzni a METY, o. p. s., Metodická příručka pro práci adaptačního koordinátora základní školy.

Doporučujeme také příručku NPI ČR Krabička první záchrany pro učitele - první dny a týdny se žákem bez znalosti češtiny ve třídě.

Důležitou roli při podpoře nového žáka mohou v prvních dnech a týdnech hrát také asistenti pedagoga. Asistent pedagoga se může stát i adaptačním koordinátorem, pokud má pedagogické vzdělání minimálně na úrovni střední školy.

Pro usnadnění počáteční komunikace a orientace ve školských dokumentech je možné také využít překladatelské a tlumočnické služby NPI ČR, které jsou školám poskytovány zdarma.

Téma integrace je dále rozpracováno v sekcích Integrační proces a Integrace do kolektivu.

Kristýna Titěrová, Michala Bernkopfová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.