+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Online nástroje META


META, o.p.s. vytvořila pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří se teprve učí česky, moderní online nástroje. Lze je využívat jak v hodinách ČDJ, tak k individuálnímu procvičování.

E-learning https://www.cestina2.cz

E-learning Čeština jako druhý jazyk obsahuje cvičení na slovní zásobu, výslovnost, gramatiku i češtinu v praxi. Obsahem lekcí a cvičení jsou různá témata vztahující se ke škole, rodině, volnému času atd. E-learning je celý v českém jazyce. Najdete zde cvičení a úkoly pro úplné začátečníky. Pro vstup do e-learningu se můžete nejdřív zaregistrovat, pokud máte k dispozici vlastní e-mail. Jinak můžete použít náš univerzální přístup, kde uživatelské jméno i heslo jsou: dite_12

!!! E-learning se snažíme dlouhodobě vylepšovat a optimalizovat pro co nejpraktičtější využití. V této misi nám moc pomůže, když ho prozkoumáte a následně vyplníte krátký dotazník k jeho funkcím. Pokud e-learning využijete s Vašimi žáky, můžete dát slovo i jim a požádat je o vyplnění stručného dvojjazyčného formuláře, který nás seznámí i s jejich perspektivou, jež je neméně důležitá. !!!

Připravili jsme pro vás video-návod, jak s e-learningem pracovat, a to v ČEŠTINĚ, RUŠTINĚ, ANGLIČTINĚ a VIETNAMŠTINĚ:

Pozor - e-learning funguje na počítači, na mobilu, ale ne na tabletu.

Mobilní výuková aplikace Česky levou zadní

Mobilní výuková aplikace Česky levou zadní je zaměřená na procvičování slovní zásoby a gramatiky češtiny jako druhého jazyka na základních a středních školách. Aplikace nepoužívá žádný překlad, cvičení jsou pouze v češtině. Aplikace pracuje se slovní zásobou učebnice Levou zadní I.

Má dvě části:
1. Čeština pro život, která vychází z učebnice Levou zadní a zahrnuje běžná komunikační témata.
2. Čeština pro studenty, která se věnuje češtině předmětů základní školy.
Aplikaci si můžete stáhnout do mobilního telefonu nebo ji můžete používat přímo v internetovém prohlížeči (bez nutnosti instalace).

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.