+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Online nástroje META


META, o.p.s. vytvořila pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří se teprve učí česky, moderní online nástroje. Lze je využívat jak v hodinách ČDJ, tak k individuálnímu procvičování.

E-learning Čeština2

E-learning Čeština jako druhý jazyk obsahuje cvičení na slovní zásobu, výslovnost, gramatiku i češtinu v praxi. Obsahem lekcí a cvičení jsou různá témata vztahující se ke škole, rodině, volnému času atd. E-learning je celý v českém jazyce a je vhodný i pro nečtenáře, protože průvodkyně Anežka vše přečte. Najdete zde cvičení a úkoly pro úplné začátečníky, které mohou využívat už školkové děti.


Mobilní výuková aplikace Česky levou zadní

Mobilní výuková aplikace Česky levou zadní je zaměřená na procvičování slovní zásoby a gramatiky češtiny jako druhého jazyka na základních a středních školách. Aplikace nepoužívá žádný překlad, cvičení jsou pouze v češtině. Aplikace pracuje se slovní zásobou učebnice Levou zadní I.

Každé téma je rozděleno na dvě části:
1. Slova - procvičuje se zde izolované lexikum z dané oblasti,
2. Věty - slova už jsou spojena do vět.
Pokud žák na začátku zaklikne, že neumí česky, jednotlivá témata se mu budou otevírat postupně, pokud zvolí možnost, že trochu česky umí, má dostupná všechna cvičení naráz.

Aplikaci si můžete stáhnout do mobilního telefonu nebo ji můžete používat přímo v internetovém prohlížeči (bez nutnosti instalace).


Platforma Levou zadní online

Na platformě Levou zadní online najdete po přihlášení pracovní listy, metodické pokyny a další materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro začátečníky ve 14 lekcích. Můžete si založit třídy, pozvat do nich své žáky a nechat je procvičovat češtinu online. V každé lekci na ně čeká sada online cvičení a testů.


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.