+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Práce s chybou


Když žáci chybují (a oni vždycky chybují), mějte na paměti, že chyby jsou:

 • běžné
 • nevyhnutelné
 • zcela přijatelné

A proto:

 • nebojte se chyb a učte žáky se jich taky nebát
 • rozmyslete si, v jakých případech/situacích/aktivitách budete/nebudete chyby opravovat

Kdo může chyby opravovat?
Učitel, ale taky sám žák, spolužák, malá skupina spolužáků, celá třída, žáci či spolužáci pomocí učebnice. Vždy je potřeba zvážit, za jakých okolností a jakým způsobem je vhodné opravovat; vymezte jasně svou roli a roli žáků při opravách.

Jak opravovat?

 • pozitivně

 • reformulací, otázkou, nákresem nebo zápisem chybné věty na tabuli, pomocí vtipu...

 • nečekejte, až se žák sám opraví; řekněte moment, naznačte žákovi, že něco není v pořádku, pak počkejte a dejte mu druhou šanci

 • používejte gesta (kruťte rukou, vztyčte prst) a neverbální komunikaci (upřený pohled či výraz ve tváři)

 • nechte pokročilejší žáky opravovat chyby méně pokročilých tím, že si je zapisují

 • používejte metodu polohlasitých oprav: žák, který ví, opraví chybujícího žáka polohlasně a vy jen kývnete na souhlas

 • věnujte čas prevenci typických chyb

 • využijte chyby žáka/ů k dalšímu výkladu či vysvětlení

 • reagujte pozitivně, pokud si žáci stěžují na češtinu – oceňte, že se učí tak těžký jazyk a že to zvládají

 • můžete se chybě žáka zasmát, ale je třeba hned vysvětlit, proč jste se zasmál/a

 • pochvalte žáky za dobrou detektivní práci, za odhalení chyby, pokud uděláte chybu vy jako učitelé

 • upozorněte žáky na to, že pokud používají obecnou češtinu, měli by rozlišovat, v jaké situaci ji používají; nenechávejte ji bez komentáře, protože žáci si pak tento způsob komunikace zafixují a mohou mít potíže ve formálních situacích (úřad, banka, obchod)

 • držte se spisovného jazyka; pokud někdo mluví obecnou češtinou, neodmítejte, ale přeformulujte

 • podporujte žáky v produkci, vymezte si jen některé situace, kdy je budete opravovat

 • opravujte důsledně, pokud vám jde o přesnost vyjádření, o nácvik nové fráze či konstrukce

 • opravujte výběrově, pokud vám jde o plynulost, hlavním kritériem je pak srozumitelnost

 • zjednodušujte, ale nemluvte agramaticky!

Opravy písemného projevu

 • opravujte všechny chyby, ale rozlišujte způsob opravy – jevy, které mají žáci znát, třeba jen podtrhněte, ostatní (např. pokročilou gramatiku) opravte
 • usnadněte si co nejvíc opravování:
 • zadejte žákům co nejpřesněji, co mají psát
 • nabídněte jim možné varianty, jednotlivé formulace
 • kontrolujte jednotlivé fáze úkolů, tj. v poslední fázi (výstup) by už nemělo být tolik chyb, protože byly odstraňovány v průběhu psaní
 • mějte připraveno řešení úkolu (k rozdání na papíře)
 • nechte žáky konzultovat chyby mezi sebou (pod vaším dohledem)
 • veďte žáky k používání příruček a slovníků
 • využívejte ke kontrole zdatnějších žáků
 • k řádce, ve které je něco špatně, udělejte tečku nebo čárku, žák sám musí odhalit chybu a text přepsat správně
 • hodnoťte eseje krátkým písemným hodnocením (skvělé, výborné)
 • opravujte raději např. zeleně než červeně, používejte obrázky: sluníčka, úsměvy...
 • Více informací ke zpětné vazbě pro starší žáky naleznete rovněž ve třetí části článku Fáze psaní.

Opravy ústního projevu

 • brzděte příliš horlivé žáky, dejte nejdřív šanci tišším žákům; můžete například počítat do pěti, potom teprve mají horlivější možnost odpovědět
 • po individuálním projevu shrňte jen nejzávažnější chyby bránící porozumění

(volně upraveno podle příručky Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.