+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Co pomáhá porozumění?


Jak přizpůsobit sdělení, aby mu měl šanci porozumět někdo, kdo umí špatně česky?

 • zamyslete se nad tím, co chcete sdělit: co přesně byl měl cizinec udělat, co přinést, kam by měl přijít apod.
 • tyto informace si heslovitě napište
 • řekněte vše jasně a srozumitelně
 • ověřte si porozumění

1. Buďte konkrétní a přesní

Proč:
Když někdo neumí vůbec česky nebo jen trochu, vnímá sdělení v češtině především jako množství slov, kterým nerozumí.

Psaný text:
Musí si najít slova ve slovníku nebo vyhledat pomoc někoho, kdo mu text přeloží.

Mluvené sdělení:
Nerozpozná důležité informace, má obavu, že při opakování by to bylo stejné, a tak raději kývá, i když nerozumí.

Příklady:

vhodné nevhodné
Schůzka je 25. 11. v 18.00, místnost č. 2 „ředitelna“. Na základě našeho předchozího telefonátu Vám sděluji, že jsme naplánovali naši schůzku s vedením školy na příští pondělní podvečer.
Strana 25, cvičení 5 a 6, pátek 8. 2. Cvičení 5 a 6 si uděláte do příště za domácí úkol.
Škola začíná po-pá v 8.00. hodin. Každý den začínáme s výukou v osm.
Musíte přijít v 8.50, autobusová zastávka Před školou. Přijďte na zastávku raději o něco dřív před odjezdem autobusu.
Kdy: 12. 3., 8.50
Kde: autobusová zastávka Před školou.
V pondělí 9. 4. budete mít pravítko, tužky, kružítko.

Na příští hodinu si přineste rýsovací pomůcky.

Cvičení 7, strana 8, v pátek 12. 9. Do příště dodělejte cvičení 7 na straně 8.

Schůzka je v pondělí 2. 2. v 18.00, místnost č. 12 „kabinet zeměpisu“.

Dovoluji si Vám sdělit, že jsme naplánovali naši předem domluvenou schůzku s vedením školy podle Vašich časových možností na příští pondělí na šestou hodinu.

2. V 1. pádě uvádějte

- klíčová slova

proč: lze najít ve slovníku

- názvy měst, ulic, budov, jména osob

proč: je to jednoznačné

Příklady:

vhodné nevhodné
Kontakt: pan Tovara. Zavolejte panu Tovarovi. (Nejsme schopni určit, zda se pán jmenuje Tovar nebo Tovara.)
Plavání končí 2. 6. S plaváním končíme 2. června.

3. Používejte konstrukce s infinitivem, ALE nekomolte češtinu

proč: infinitiv lze najít ve slovníku

infinitiv + muset, tj. musíte udělat

infinitiv + moct + prosím, tj. můžete prosím udělat

proč: zdvořilost vyjádříme slovem prosím a infinitiv lze najít ve slovníku, kondicionál může zavádět k úvaze, že se jedná o minulost, protože se používá tvar pro vyjádření minulého času

Příklady

vhodné nevhodné
Musíte vyplnit žádost a přinést v pátek 8. 4. ve 14.00, místnost č. 25. Vyplňte žádost a přijďte s ní v pátek po vyučování.
Můžete prosím přijít 9. 6. 2007 v 6 hodin? Byl byste ochoten přehodit schůzku z odpoledne na ráno?

Zkuste si následující věty napsat nebo říci srozumitelně a jasně:

 1. Zavolejte panu Tovarovi.
 2. Vyplňte žádost a přijďte s ní v pátek po vyučování.
 3. Byl byste ochoten přehodit schůzku z odpoledne na ráno?
 4. Dovoluji si Vám sdělit, že jsme naplánovali naši předem domluvenou schůzku s vedením školy podle Vašich časových možností na příští pondělí na šestou hodinu.
 5. Do příště dodělejte cvičení 7 na straně 8.
 6. Na příští hodinu si přineste rýsovací pomůcky.
 7. Přijďte na zastávku raději o něco dřív před odjezdem autobusu.
 8. Každý den začínáme s výukou v osm.
 9. Cvičení 5 a 6 si uděláte do příště za domácí úkol.
 10. Na základě našeho předchozího telefonátu Vám sděluji, že jsme naplánovali naši schůzku s vedením školy na příští pondělní podvečer.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.