+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dobrá praxe

Zde naleznete přehled úspěšných aktivit a projektů realizovaných na školách v oblasti začleňování žáků cizinců. Věříme, že z těchto příkladů dobré praxe načerpáte inspiraci pro realizaci obdobných projektů na vašich školách.
Zároveň zde máte možnost zveřejnit i svoji dobrou praxi, stačí ji poslat na proskoly@meta-ops.cz.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Projekty v rámci EUF Adaptace a klima školy / Volnočasové aktivity V Kostelci nad Orlicí je jedno ze dvou Pobytových středisek (PoS) naší republiky, které slouží k ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu. Základní škola Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí je proto školou, kterou navštěvují děti žadatelů o...
Propojování jazyků Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Ve Velké Británii, ale i v jiných evropských zemích jsou děti a žáci s OMJ podporováni i v jejich mateřském jazyce. Chodí do tzv. complementary schools, kde se učí odpoledne nebo v sobotu mateřský jazyk, matematiku a např. vlastivědu (dějepis, zeměpis). V...
Protipředsudkové (anti-bias) vzdělávání učitelů Převzato z příručky OTEVÍRÁNÍ ŠKOLY DĚTEM: Organizace Step by Step ČR. Tento typ vzdělávání učitelů je založen na premise, že učitelé hrají klíčovou roli ve výchově dětí a jejich vzájemných vztazích. Pokud učitel sám má skryté předsudky vůči svým žákům...
Rady pro výuku dětí - cizinců aneb co může pomoci učitelům začátečníkům Na stránkách obecně prospěšné společnosti Nová škola najdete Rady pro výuku dětí - cizinců aneb co může pomoci učitelům začátečníkům. Text vznikl na základě zkušeností lektorů z práce s žáky - cizinci na ZŠ Generála Janouška v rámci projektu Čeština pro...
Rodinné kurzy Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ Od roku 2014 realizuje Centrum pro integraci cizinců nový formát kurzu - rodinný kurz češtiny pro rodiče a děti. Rodinný kurz češtiny je realizován v rámci projektu „ZAPOJ SE! Programy pro zapojení migrantů a české majority“. Jeho cílem je připravit...
Rozmanitý svět Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Praktické zkušenosti z dvouleté realizace vzdělávacího projektu pro malé cizince.
Seznam aktivit projektu Prahy 13 Seznam aktivit projektu v uplynulých letech: Rok 2010 Realizované integrační aktivity: ● dvousemestrální kurz pro učitele na ZŠ: ČJ jako cizí jazyk (Centrum pro výuku cizích jazyků, Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze) ● Prázdninový kurz ČJ...
Slovní hodnocení nebo známky? Existuje i třetí cesta Základní školy / Hodnocení žáků s OMJ Příklad vysvědčení z tzv. holandské školy v Praze ´t NOPje (Stichting Nederlands Onderwijs Praag).
Slovní úlohy – dělení a násobení Zapojení do výuky a materiály / Grafická vizualizace obsahu Chodila jsem asistovat do třetí třídy, ve které byl i žák s OMJ, v češtině teprve začátečník. V matematice se řešily slovní úlohy, což je pro žáky s OMJ docela výzva – velmi často nerozumí dobře textu úlohy, a proto je pro ně obtížné ji zanalyzovat a...
Slovníček pro naši školu Adaptace a klima školy / Práce s třídním kolektivem Vítězem soutěže Čeština je i můj jazyk, kterou uspořádalo Zastoupení Evropské komise v České republice a META, o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů od 26. září do 26. listopadu 2010, se v kategorii slovníčků stal příspěvek ZŠ Klausova....
Slovníčky na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha Na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha působí interkulturní pracovnice, která s učiteli spolupracuje na tvorbě překladových slovníčků do jednotlivých předmětů. Slovníčky mají několik verzí – nejprve s pojmy z prvních témat, dále rozšířenější...
Sponzorování kurzů Základní školy / Financování výuky ČDJ a další podpory Jestliže řešíte klasickou otázku, kterou si ve školství klade skoro každý, to znamená: "jak nedělat práci navíc zadarmo", a chtěli byste realizovat kurzy češtiny pro cizince, zkuste se zamyslet nad sponzory. Oslovte místní firmy, nejlépe ty, které...
Stáž v podobě asistenta pedagoga Asistent pedagoga / Alternativy k asistentovi Jednou z možností, jak získat asistenta pedagoga k žákům cizincům, je hledat studenty SŠ a VŠ, kteří potřebují získat stáž nebo praxi. Společnost META, o.p.s. již několikátým rokem využívá stážisty z řad studentů jako asistenty pedagoga ve školách. Tato...
Story Cubes – Příběhy z kostek Čeština jako druhý jazyk / Didaktické pomůcky Desková hra Příběhy z kostek, jejímž principem je hodit kostkou/kostkami a podle obrázků na kostkách vymyslet poutavý příběh. Hra obsahuje 9 kostek, na nichž najdete 54 obrázků, které do hry přinesou neuvěřitelné množství různých kombinací. Existují různé...
Tik Tak Bum (Bomba) Tik Tak Bum Junior je zábavná slovní hra určená pro děti od 5 let. Děti mají za úkol vymýšlet slova, která mají spojitost s obrázkem na kartě. Na kartách děti najdou veselé obrázky míst a situací. Ve hře se nejprve nastartuje elektronická bombička, o...
Tvorba pracovních listů Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Jedním ze způsobů, jak řešit nedostatečnou jazykovou vybavenost nově příchozích žáků s OMJ, je tvorba zvláštních pracovních listů (PL). Ty mohou sloužit pro více hodin jako samostatná práce, také je lze využít pro všechny žáky jako opakování učiva, do...
Tvorba textu s žáky s OMJ 8 osvědčených kroků Zdroj: Margaret Early: ESL beginning literacy: a content-based approach, IN: TESL Canada journal 1990. Autorka studie popsala metodu, kterou je možné dovést žáky s OMJ jakékoliv jazykové úrovně, včetně začátečníků, k vytvoření...
Ukázka práce s literárním textem - charakteristika postav Zapojení do výuky a materiály / ČJL II. stupeň ZŠ Tento materiál dobré praxe popisuje několikahodinový blok ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Pracovní list byl vytvořen v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku předmětu Český jazyk a literatura pro žáky s odlišným...
Ukázka výuky o atomech a vazbách Ukázka výukového materiálu v Aj, který vychází z modelu SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol). Materiál byl navržen na 75-minutové jednotky a zahrnuje plány hodin a pracovní listy pro žáky. Co je to model SIOP? SIOP model je výukový přístup...
Uslyšet t, d, l, h, ch, r, ř. O to jde Bariéry cizinců na české škole / Podpora výuky jazyka Na ZŠ Olešská v Praze se učí češtinu asijské děti, které nerozeznají mnohé naše hlásky.
Vedení slovníčků ve výuce (roční přípravný kurz) Zapojení do výuky a materiály / Pomoc se slovní zásobou Společnost META o.p.s. ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců v letošním školním roce 2017/2018 organizuje již podruhé roční přípravný kurz ke studiu na střední škole pro studenty z různých zemí ve věku od 14 do 20 let. Tento kurz je zaměřen na...
Vedení žáka cizince běžným školním životem Základní školy / Co souvisí s přijetím cizince Článek Ivany Černé objasňuje problematiku spojenou s adaptací žáka cizince v každodenní školní praxi. Dočtete se zde o mnoha situacích, ve kterých je zapotřebí používat vhodným způsobem český jazyk zároveň s mateřským jazykem žáka tak, aby žák postupně a...
Větné členy Zapojení do výuky a materiály / Zásady, jak zapojit do výuky ČJ Větné členy – příklad přístupu ke konkrétnímu gramatickému tématu. Na základě principů, popsaných v Zapojení do výuky. V této kapitole uvádíme příklad, jak lze přistupovat k výuce větných členů, necháme-li se inspirovat češtinou jako cizím jazykem....
Video výuka češtiny pro Vietnamce Čeština jako druhý jazyk / "Urči rod a pád" Doporučujeme k prozkoumání a předání dál youtube kanál na výuku češtiny pro Vietnamce! Autorka Hải Anh dokonce dělá i videolekce vietnamštiny pro Čechy... Youtube kanál najdete na https://www.youtube.com/channel/UCS4bMhMHb83j55opP9R3JCg. Na sdíleném...
Výběr školy - pohled z druhé strany Komunikace s rodiči / Informace pro rodiče - jazykové verze Na stránkách http://www.expats.cz, které fungují jako průvodce po českých reáliích pro mezinárodní komunitu žijící v ČR, byl uveřejněn článek popisující cestu za výběrem školy pro dítě s nedostatečnou znalostí češtiny. Autorka článku podrobně seznamuje...
Vyjmenovaná slova Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Chodila jsem asistovat do třetí třídy, ve které byl i žák s OMJ, v češtině teprve začátečník. Probírala se vyjmenovaná slova, což je pro tyto žáky většinou učivo, které nemají šanci zvládnout. Jedná se totiž často o slova archaická, v běžné řeči...
Vyrovnávací třída – Kostelec nad Orlicí Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ V Kostelci nad Orlicí je jedno ze dvou Pobytových středisek (PoS) naší republiky, které slouží k ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu. Základní škola Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí je proto školou, kterou navštěvují děti žadatelů o...
Vzdělávání žáků-cizinců je pro mě výzva Základní školy / Tvorba plánu podpory Velice inspirativní článek o vzdělávání cizinců vytvořila pro portál rvp.cz paní učitelka Mgr. Anna Flanderková.
Vzpomínky na školu Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Žáci základní školy Toner Hamlets navrhli vlastní otázky o vzpomínkách na školu, které si procvičovali v hodině angličtiny a při panelové diskuzi s rodiči a dvojjazyčnými asistenty. Poté je přeložili do mateřského jazyka a ptali se svých rodičů a...
Ypsilonie - Cesta do vyjmenované země Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Zábavná desková hra Ypsilonie, při které Vám vleze pravopis tvrdých y pod kůži, ani o tom nevíte. Hra je pro 3-5 hráčů pro každé 4 dobrodružství (hrací plány) ve věku 7-99 let. Ke hře je dostupná metodická příručka s pracovními listy. Autorky hry:...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.