+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování asistenta


Financování asistenta pedagoga formou podpůrného opatření

Nárok na asistenta pedagoga pro žáky s OMJ je upraven vyhláškou 27/2016 Sb., která upřesňuje, jak se má realizovat §16 novelizovaného školského zákona.

Přehled podpůrných opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2020.

Asistent pedagoga je v případě žáků s OMJ podpůrným opatřením 3. stupně. Znamená to, že o jeho přidělení rozhoduje ŠPZ na základě provedené diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb konkrétního žáka.

Postup, jak zajistit AP na základě doporučení ŠPZ.

Financování formou personální podpory škol v projektech a šablonách

O finanční prostředky na zaměstnávání dvojjazyčných a školních asistentů je možné žádat v rámci operačních programů (EU fondy). Jedná se o tzv. personální podporu škol. Ředitel/ka školy pak žádá o tuto formu bez podpory vyjádření ŠPZ.

V roce 2022 budou výzvy na projekty v novém programu OP JAK. Sledujte webové stránky programu zde.

K tématu zaměstnávání DAP a financování této pozice ve školách jsme uspořádali diskusní setkání, kterého se zúčastnili zástupci škol a operačních programů z Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT. Záznam diskuse je dostupný ZDE.

Dobrá praxe

Víznerová, Hrušková
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.