+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

METODIKA: Děti s OMJ v MŠ


Metodika Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách představuje ucelený materiál, který může učitelům a učitelkám mateřských škol sloužit jako průvodce procesem začleňování dětí, které přicházejí do mateřských škol bez znalosti češtiny. Kniha nabízí celou řadu konkrétních praktických pomůcek – např. komunikační kartičky, náměty na hry atd.

Autorkou příručky je PhDr. Tereza Linhartová, zkušená pedagožka, lektorka a autorka několika publikací na téma začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ. Odborné konzultace poskytla a spoluautorkou publikace je PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

„Publikace Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách je detailně a srozumitelně zpracovaný materiál. Ohlasy z řad ředitelů a učitelů mateřských škol jsou velmi pozitivní, pedagogové mají možnost s autorkami o metodách dále diskutovat na seminářích společnosti META.“ Prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc. prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti (dříve děkanka pedagogické fakulty)

Stáhněte si aktualizované vydání z roku 2018.

Co v metodice například najdete:

  • adaptace détěte,
  • komunikace s vícejazyčným dítětem,
  • vstupní pohovor s rodiči,
  • začlenění dítěte do kolektivu,
  • podpora multikulturního a inkluzivního vzdělávání,
  • čeština jako druhý jazyk,
  • osvojování druhého jazyka,
  • realizace jazykové podpory v MŠ,
  • příklady IVP pro děti s OMJ.

Publikace vznikla v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci V. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Tereza Linhartová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.