+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Odklad povinné školní docházky


Dětem s OMJ bývá odklad školní docházky doporučován často kvůli nedostatečné znalosti českého jazyka. Pokud je ale u dítěte zřejmá školní zralost, neměla by být znalost českého jazyka překážkou k nástupu do základní školy. Dítě by se pak mohlo v mateřské škole nudit a mohlo by být demotivované zapojovat se do činností. Proto je velmi vhodné dítě jazykově podporovat v průběhu celé docházky do MŠ. Více o výuce češtiny jako druhého jazyka v mateřské škole najdete zde: https://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/jazykova-podpora

Před zápisem do 1. tříd navštěvuje některé mateřské školy psycholog z ŠPZ nebo je dítě na základě doporučení pedagogů odesláno do ŠPZ a na základě testů se hodnotí dovednosti a zralost dítěte k nástupu do ZŠ. Když psycholog posoudí, že dítě ještě není zralé nebo připravené do první třídy, doporučí zákonnému zástupci odklad. Ať už se rodič rozhodne dát dítě navzdory tomu do první třídy, nebo nikoli, musí tak jako tak k zápisu do prvních tříd. K zápisu musí zákonný zástupce také jít i ten následující rok, protože při odkladu se dítě nestalo žákem dané školy (původní zápis neplatí).

Pokud rodič váhá, zda dát dítěti odklad, nebo nastoupit na základní školu, je vhodné rodičům vysvětlit význam odborného posudku psychologa a také výhodu procvičení českého jazyka o rok déle. Má to pozitivní vliv na jazykové dovednosti dítěte a také na sebevědomí dítěte v řeči. Také může být dítěti doporučeno navštěvovat přípravnou třídu. Cílem přípravné třídy je vývojově, psychicky a systematicky dítě připravit na vzdělávací program v první třídě základní školy.

V některých mateřských školách se osvědčilo, když dítě v posledním ročníku MŠ bylo i v odpoledních hodinách v českém prostředí. Může to být v rámci volnočasových aktivit přímo v MŠ nebo si rodiče mohou najít pro své dítě českou „babičku“ nebo chůvu. Jejich znalost českého jazyka se pak rychleji posouvá dopředu a děti nastupují do ZŠ s mnohem lepší znalostí ČJ.

Web MŠMT, 2018: „O odklad povinné školní docházky žádá zákonný zástupce dítěte ředitele základní školy v době zápisu k povinné školní docházce. K žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.“

Kristýna Chmelíková
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.