+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Příklady plánů podpory z praxe


Zde naleznete vypracované plány podpory pro konkrétní žáky s OMJ z praxe. Jsou tu ukázky, PLPP, PJP a IVP.

Zejména je možné se jimi inspirovat při nastavování přílohy PLPP - Plánu jazykové podpory (PJP), který škola také vytváří bez doporučení PPP. Přílohu PJP doporučujeme (na základě zkušeností z praxe) jako efektivní řešení na dobu, než škola získá doporučení PPP. PJP umožňuje intenzivně pracovat s žákem s nulovou nebo velmi malou znalostí jazyka – naplánovat intenzivní výuku ČDJ a úpravu organizace výuky.

Plán pedagogické podpory (PLPP)

PLPP jako optimální varianta pro žáka s pokročilejší úrovní češtiny, který již ovládá češtinu na komunikativní úrovni, ale potřebuje podpořit v běžné výuce, zejména v osvojování si akademického jazyka:

Příklad PLPP pro Tumana, který chodí do 8. třídy.

PLPP jako nouzová varianta pro žáka s nízkou nebo nulovou znalostí češtiny, do doby získání doporučení PPP:

Situace: V rámci projektu Češtinou k inkluzi byla ve dvou základních školách realizována intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka pro úplné začátečníky. Výuka probíhala v prvním pololetí školního roku s intenzitou 12 hodin týdně. Po zbývající dobu se žáci účastnili výuky spolu se svou kmenovou třídou. Tam museli učitelé zohledňovat úroveň jazyka při stanovování cílů i metod výuky. PPP zpočátku odmítla žáky s OMJ vyšetřit kvůli nedostatečné kapacitě. Proto se žákům zpracovával pouze PLPP, který popisoval způsob a organizaci podpory. Příklad PLPP pro dívku z 8. třídy.

Situace: Honza (vietnamský chlapec) žije již druhým rokem v ČR, do školy nastoupil bez znalosti českého jazyka. Učí se velmi rychle, takže v současné době, kdy chodí do 4. třídy, se dorozumí na komunikační úrovni. Potřebuje prohloubit slovní zásobu a jazykové struktury, osvojit si akademický jazyk používaný v odborných předmětech. Příklad PLPP pro Honzu.

Příklad PLPP pro Montasera, který v dubnu nastoupil do 6. třídy.

Plán jazykové podpory (PJP)

Situace: V květnu přišel do 3.třídy Chuluun, chlapec z Mongolska. Česky vůbec nemluví, ale má velkou snahu zapojit se do kolektivu. Protože nedokáže dobře komunikovat se svými spolužáky, volí občas pro získání pozornosti pošťuchování, strkání. Je pro něj velmi důležité, aby byl úspěšný, ale na méně obtížných úkolech odmítá pracovat. Příklad PJP pro Chuluuna.

Situace: Do 7.třídy nastoupil v září Minh. Česky nemluví, rodiče spolupracují minimálně a česky také nekomunikují. V rozvoji češtiny postupuje Minh velmi pomalu, proto je objednán do PPP. Než budeme mít doporučení z PPP, vypracujeme mu k PLPP i Plán jazykové podpory, aby měl možnost se zapojovat do výuky, intenzivně pracovat na zlepšení českého jazyka a jen se nenudil ve škole a neztrácel motivaci. Příklad PJP pro Minha.

Individuální vzdělávací plán (IVP)

Situace: Chlapec Olaf pochází ze švédsko-české rodiny. Do šesti let žil ve Švédsku, kde chodil i do MŠ. V té době komunikoval pouze ve švédštině. Do první třídy nastoupil již v ČR. S otcem mluví švédsky, s matkou česky. V PPP byl vyšetřen již v první třídě, ale škola neplnila doporučení PPP. Matka se velmi intenzivně zapojila do jednání PPP a školy, přesto se podařilo docílit úspěchu až ve druhé třídě. Od ledna dostal Olaf asistenta pedagoga a pracuje podle IVP. Příklad IVP pro Olafa.

Situace: Do 3.třídy nastoupila ve druhém pololetí nadaná dívka. Česky vůbec nemluví, ale velmi se snaží. Dostala asistenta pedagoga a má v odpoledních hodinách výuku ČDJ. Místo hodin AJ chodí na hodiny ČJ do 2.třídy. Příklad IVP pro nadanou dívku.

Více příkladů plánů podpory naleznete i na metodickém portálu RVP.

Jana Vávrová, Michala Bernkopfová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.