+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Tipy z praxe pro jazykovou podporu v MŠ


Následující strategie slouží jako průvodce učitelům, nabízí různé možnosti podpory vícejazyčných dětí s odlišným při jejich osvojování češtiny jako druhého jazyka.

Začínejte s tím, co dítě umí

Během adaptace dítěte můžete používat pár nejnutnějších slov v rodném jazyce dítěte (pojď, jíst, koupelna atd.), abyste se alespoň trochu dorozuměli. Při nástupu dítěte do školky je vhodné naučit děti alespoň základní fráze v češtině, můžete podpořit seznamem frází, které předáte jeho rodině, aby je s dítětem doma trénovali. Pro usnadnění komunikace můžete používat například komunikační kartičky.

Začínejte pomalu

Nechte dítě zvyknout si na situaci ve třídě, než na něj začnete mluvit v češtině, ptát se ho a dávat mu pokyny. Vícejazyčné dítě Dítě potřebuje vice času než české dítě.

Rozvíjejte komunikaci

Kombinujte slova s různými typy gest, nebo mimikou. Snažte se děti zapojit do všech aktivit, ale nenuťte je. Používejte názornost.

Poskytněte bezpečná místa

Dovolte dítěti znovu načerpat síly a aktivovat pozornost pomocí činností, ve kterých může chvíli fungovat bez znalostí češtiny a bez obavy z komunikace (např. si může samostatně malovat na papír nebo vybarvovat omalovánky). Vyhraďte mu "bezpečné místo", kde bude mít něco známého (např. čtecí koutek s obrázkovou knížkou z domova) a kde bude mít chvíli klidu od jinojazyčného prostředí.

Nechte pomáhat české děti

Ukažte ostatním dětem, jak komunikovat s dětmi s OMJ a povzbuďte obě strany ke vzájemné interakci. Děti s OMJ tak získají další vzory češtiny. Vhodnou formou je např. vybrat pro každý den z řad dětí dobrovolného “patrona”, který bude dítě s OMJ činnostmi ve školce provázet.

Komentujte a rozšiřujte

Začínejte s tím, co už dítě umí, a rozšiřujte to. Jestliže dítě řekne „Panenka“, učitel slovo užije v jednoduché větě: „To je nová/hezká/tvoje panenka.“ Komentujte činnost ve třídě a říkejte dítěti, co děláte, podobně jako když učíte jakékoliv malé dítě mateřský jazyk.

Zvyšujte očekávání

Pokud to vypadá, že by dítě už mohlo umět trochu mluvit, požadujte verbální odpověď místo gest, povzbuzujte ho, chvalte a motivujte k vyjadřování v češtině. Pokuste se rozptýlit jeho strach z chyb.

Opakujte

Říkejte věci opakovaně, aby dítě mělo čas je vstřebat a porozumět jim.

Mluvte o tom, co je teď a tady

Referujte o současné situaci, aby dítě mohlo porozumět kontextu komunikace. Povídání o počasí nebo o zážitcích z prázdnin je zpočátku příliš abstraktní. Používejte obrazové encyklopedie. Popisujte slovně, co právě děláte.

Upravte sdělení

Přeformulujte sdělení, pokud to vypadá, že dítě neporozumělo. Snažte se používat výrazy, které už dítě zná.

Nabízejte ustálený program

Pomůže to dětem rychle se zorientovat, kam jít a co tam dělat, takže se brzy mohou stát součástí třídního kolektivu. Můžete vycházet například z principů strukturovaného učení.

Zajistěte inkluzi

Oslovujte dítě jeho vlastním jménem, abyste ho zapojili do skupinových aktivit. Mějte pro něj vždy připravenou upravenou aktivitu, při přípravě výukového programu přemýšlejte i nad tím, co bude dělat toto konkrétní dítě.

Pošlete rodiče s dítětem do PPP (pedagogicko-psychologická poradna), na základě doporučení dostane MŠ finance na realizaci podpůrných opatření pro dítě, jejichž součástí může být i nárok na výuku češtiny. Více informací v článku Podpůrná opatření v MŠ.

Zdroj: Responding to Children in Various Stages of Learning a Second Language, WestEd, Center for Child and Family Studies & Funded by the California Department of Education

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.