+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jian z Číny

Dvanáctiletý Jian se do ČR přestěhoval z Číny. Po příjezdu byl zařazen do 5. třídy základní školy v Praze, přestože věkem patřil do 7. třídy. Češtinu neovládal a ve škole se mu nedostalo žádné podpory, pouze docházel na odpolední kurzy češtiny, jejichž náklady hradili rodiče. Rodiče kontaktovali METU, která doporučila objednat chlapce na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny a mezitím pro něj ve škole zpracovat plán pedagogické podpory. K vyšetření však za celý školní rok nedošlo a učitel českého jazyka odmítl PLPP akceptovat a při hodnocení Jiana přihlížet k jeho jazykové bariéře. Na konci školního roku chlapec propadal ze čtyř předmětů včetně českého jazyka, reparát nezvládl.  

Jian tedy v září opět nastoupil do páté třídy, ale stále neměl žádnou podporu, škola čekala na termín v poradně. Chlapec však navzdory opakovaným urgencím ze strany školy, rodičů i Mety žádný termín vyšetření nedostal a na konci listopadu se psycholožka z poradny vyjádřila, že Jiana vyšetřovat nebude, protože neumí česky, a byla by to tudíž ztráta času. Zároveň však proběhla společná schůzka zástupců školy, rodičů, psycholožky a METY, díky které škola začala chlapci alespoň částečně poskytovat nějakou podporu. Chlapec má nyní k dispozici sdíleného asistenta pedagoga a v hodinách českého jazyka se učí podle učebnice češtiny pro cizince. Vyšetření v poradně však dosud neproběhlo.  

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.