+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Individuální schůzka s rodiči


Individuální schůzka s rodiči vícejazyčného dítěte, vstupní pohovor při nástupu do MŠ


Před nástupem dítěte do MŠ je důležité představit rodičům organizační záležitosti, zajistit funkční komunikaci mezi rodiči a MŠ v průběhu roku a zjistit potřebné informace o dítěti a jeho rodině. Individuální schůzku s rodiči nově přijatých vícejazyčných dětí doporučujeme uspořádat ještě před začátkem školního roku. Ideálně v červnu před samotným nástupem dítěte do MŠ. Pro nově přijaté děti a jejich rodiče můžete připravit uvítací dopis ve kterém rodiče pozvete na individuální setkání do MŠ. Úvodní setkání si klade za cíl vytvořit od prvopočátku pozitivní vztah s rodinou dítěte.

Při přípravě na pohovor doporučujeme:

 • Sepsat si předem vše, co bude předmětem jednání.
 • Jestliže potřebujete tlumočníka nebo interkulturního pracovníka, můžete se obrátit na některou z organizací, která tlmočení a doprovody zajišťuje. NPI po celé ČR, pro Prahu pak InBáze, Integrační centrum Praha, PPi, případně můžete využít další kontakty na stránkách Praha - Metropole všech.
 • Připravit vhodný prostor pro setkání.
 • Připravit pro rodiče informace v v jejich rodném jazyce. Psaný text je vždy jednoznačnější, rodiče se k němu mohou později vrátit. Připravili jsme pro vás přeložené informace pro rodiče k těmto tématům: Obecné informace o předškolním vzdělávání v ČR, zápis a přijetí dítěte do MŠ, denní režim v MŠ, dohoda o vyzvedávání dítěte, co dát dítěti s sebou do MŠ či ukázka adaptačního plánu.

Při průběhu pohovoru doporučujeme:

 • Přivítat rodiče u vchodu do MŠ.
  Zvláště je-li systém budov složitý. Je vhodné znát jejich jména a jméno dítěte. Je dobré vzít rodiče do příjemného prostoru, nabídnout jim kávu nebo čaj.
 • Provést rodiče celou MŠ.
  Doporučeno před realizací rozhovoru (získají sami představu o MŠ, vyvstanou otázky, které by je třeba jinak nenapadly apod.).
 • Představit rodičům MŠ, co nabízíme a jak s dětmi pracujeme.
  Rodiče se mají dozvědět o chodu mateřské školy, denním režimu, stravování, platbách, případně můžeme představit školní vzdělávací program atd.
 • Nechat prostor pro dotazy.
 • Předat rodičům informace v tištěné podobě a v jejich rodném jazyce.
 • Pokud se rodiče přišli teprve informovat o zápisu do MŠ, objasněte jim, jaké doklady od nich budete pro zápis dítěte do MŠ potřebovat
 • Nastavit funkční způsob dlouhodobé komunikace mezi rodiči a MŠ, např. e-mail, notýsek, oznámení na nástěnce – dojednat s rodiči formu, která pro ně bude přístupná.
 • Naplánovat průběh adaptace.
  Informujeme rodiče, jakým způsobem u vás probíhá adaptace. Např. že uvítáte jejich přítomnost v první dny po nástupu dítěte do MŠ. Upozorníme je, že dítě by mělo prodlužovat délku pobytu v MŠ postupně. Předáme jim krátký text o adaptačním plánu v jejich rodném jazyce
 • Navrhnout rodičům, aby dali dítěti do MŠ hračku či oblíbený předmět z domova, který mu pomůže cítit se lépe především v prvních dnech.
 • Vytipovat, do které třídy a ke které paní učitelce se bude dítě hodit, pokud má MŠ možnost volby vzhledem ke kapacitě a věkovému rozdělení dětí. Lze zohlednit, zda má dítě v některé třídě kamarády nebo sourozence.
 • Průběžně i závěrem ověřovat, jestli rodiče opravdu porozuměli.

Co zjistit od rodičů při pohovoru

 • Jak se správně vyslovuje jméno dítěte. (Nenabízet ani neakceptovat "přejmenování" dítěte českým jménem, pokud si to rodina výslovně nepřeje!)
 • Jaká jsou jejich očekávání od MŠ.
 • Informace o rodině a dítěti (např. jak dlouho rodina v ČR pobývá, s kým dítě bydlí, zvyklosti rodiny, náboženství, stravování – potřeby a požadavky rodiny v těchto oblastech). Rodiče ujistíme, že tyto informace jsou důvěrné, vysvětlíme jim, proč tyto otázky pokládáme.
 • Jaké jsou zájmy dítěte, jakým činnostem se rádo věnuje, s čím si rádo hraje.
 • Jaká je úroveň češtiny dítěte, zda ovládá češtinu někdo z rodiny, jaký je mateřský jazyk dítěte a jak mluví doma.
 • Jak dítě vyjadřuje svoje základní potřeby. (Můžeme předat rodičům komunikační kartičky, které s dítětem budeme v prvních dnech využívat)
 • Jak rodiče přistupují k výchově, jak s dítětem komunikují, jak dítě reaguje v situacích, kdy je nespokojené či například když po něm něco chceme. Je na takové situace zvyklé? Co na něj platí?

V tomto ohledu by vám mohl být inspirací dotazník pro rodiče dětí s OMJ v MŠ. Je však důležité s ním zacházet velmi citlivě, abychom rodiče nezaskočili přemírou otázek.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.