+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Metodické materiály a odborná literatura


Adamovičová, A. a kol.: Čeština jako cizí jazyk – Úroveň B2. MŠMT 2005.
Bernkopfová, M. a kol.: Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem. Meta, o.p.s. 2020.
Cvejnová, J. a kol.: Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. NÚV 2014.
Čadská, M. a kol.: Čeština jako cizí jazyk – Úroveň A2. MŠMT 2005.
Doleží, L. a kol.: Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk). AUČCJ 2014.
Doleží, L. a kol.: Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). AUČCJ 2013.
Doleží, L. a kol.: Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. AUČCJ 2017.
Doleží, L. a kol.: Specifické poruchy učení a čestina jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ 2017.
Doleží, L.: Hrajeme si s říkankami. Metodický materiál k jazykové podpoře dětí/žáků cizinců. NIDV 2017.
Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let. Fraus 2002.
Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let v České republice. Fortuna 2001.
Evropské jazykové portfolio pro studenty ve věku 15 - 19 let v České republice. Klett 2007.
Evropské jazykové portfolio pro studenty vysokých škol.
Garlin, E.: Metoda KIKUS Čeština jako cizí jazyk – čeština jako druhý jazyk. META, o.p.s. 2016.
Gjurová, N.: Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Portál 2011.
Hádková, M., Línek, J., Vlasáková, K.: Čeština jako cizí jazyk – Úroveň A1. MŠMT 2005.
Holá, L., Hánková, D.: K výuce gramatiky v češtině pro cizince. 2010.
Holá, L., Bořilová, P.: Alternativní prezentace paradigmat deklinace českých substantiv. 2009.
Holá, L.: Nové deklinační vzory a postupy v komunikativní výuce češtiny jako cizího jazyka - videopřednáška. 2015.
Holá, L.: Dá se čeština číst odzadu? 2011.
Holub, J. a kol.: Čeština jako cizí jazyk – Úroveň B2. MŠMT 2005.
Hrdlička, M.: Cizí jazyk čeština. ISV 2002.
Hrdlička, M.: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Karolinum 2009.
Hrdlička, M.: Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. ZČU 2010.
Hrdlička, M., Slezáková, M. a kol.: Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince - příručka. CIC, AUČCJ, Člověk v tísni 2007.
Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců. Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Pedagogická fakulta MU, Brno 2004.
Kmentová, M.: Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka. Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem. NIDV 2016.
Kmentová, M.: Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Hudební činnosti v logopedické prevenci. Portál 2018.
Kocourek, J. a kol.: Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt. Interkulturní a metodická inspirace pro lektory. NÚV 2018.
Kocourek, J., Pechová, E.: Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce. Klub Hanoi 2010.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. META, o.p.s. 2011.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Vzdělávací obsah ČDJ. META, o.p.s. 2015.
Kolektiv autorů: Modelové (jazykové) lekce pro pedagogy MŠ. Časopis Zvoní! Člověk v tísni 2015, č. 8.
Kubíčková, K.: Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu. Metodická příručka. ZŠ Kostelec nad Orlicí 2011. Kůrková, I. a kol.: Metodika výuky českého jazyka pro cizince, ZŠ Marjánka 2020.
Linhartová, T., Stralczynská Loudová, B.: Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. META, o.p.s. 2014, 2015. rozšířené vydání 2018.
Mašín, J.: Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka. FF UK 2015.
Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). VÚP 2008. Pro žadatele o občanství.
Nosálová, B. a kol.: Učíme češtinu jako druhý jazyk. Meta, o.p.s. 2018.
Referenční popisy úrovně češtiny jako cizího jazyka. MŠMT 2005, NÚV 2014.
Sborníky Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). Akropolis 2003-2020.
Sichingerová, L. a kol.: Metodická příručka pro práci adaptačního koordinátora základní školy, Masarykova ZŠ v Plzni, META, o.p.s. a NPI ČR 2020.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Univerzita Palackého 2002.
Šára, M. a kol.: Prahová úroveň – čeština jako cizí jazyk. Council of Europe 2001.
Šebesta, K.: Druhý a cizí jazyk – Osvojování a vyučování. FF UK 2014.
Šindelářová, J.: Socio-kulturní zázemí žáků a studentů-imigrantů přicházejících ze zemí s odlišnou kulturou: (příručka pro učitele o vzdálených zemích, z nichž tito žáci a studenti přicházejí). Univerzita J. E. Purkyně 2005.
Šindelářová, J., Škodová, S.: Čeština jako cílový jazyk I, II. MŠMT 2013.
Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 – METODIKA. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.
Škodová, S.: Gramatika češtiny pro děti-cizince mladšího školního věku. In: Integrace a inkluze ve školní praxi. Ročník III, č. 2, říjen 2015, s. 28-31.
Škodová, S.: Kapitoly z lingvodidaktiky češtiny jako cizího jazyka. TUL 2012.
Škodová, S., Štindlová, B.: Modifikace principů přímé metody pro potřeby výuky gramatiky češtiny jako cizího jazyka. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2006-2007. Akropolis 2007.
Škodová, S., Štindlová, B.: Možnosti výuky gramatiky bez zprostředkovacího jazyka. In: Písemné zkoušky a testy z (cizích) jazyků (a češtiny pro cizince). Poděbrady 2007, s. 110-118.
Šormová, K., Hudáková, A. a kol.: Čeština jako druhý jazyk: Metodická perspektiva. FFUK 2019.
Štindlová, B. a kol.: Česky v Česku – Manuál pro učitele. Akropolis 2008.
Titěrová, K. a kol.: Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka. Meta, o.p.s. 2018.
Videokolekce přednášek a workshopů z mezinárodní konference Klíč k češtině jako cizímu jazyku (Brno 9.-10. září 2015).

O češtině a o výuce češtiny

Čechová, M., Styblík, Vl.: Čeština a její vyučování. SPN, 1998.
Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Karolinum, 2001 (3. vyd.).
Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Rubico 1998.
Hrbáček, J.: Úvod do studia českého jazyka. Karolinum 1994 (2. vyd.).
Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny. Karolinum 1997.
Pokorná, J., Vránová, M. Přehled české výslovnosti. Portál 2007.
Robert, A. a kol.: O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. NLN, s.r.o. 2017.
Saicová Římalová, L.: Osvojování jazyka dítětem. Karolinum 2016.
Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Karolinum 1999.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.