+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Stanovení patrona v MŠInspirací pro roli patrona v MŠ nám byl Buddy program, který je zaměřen na vyšší stupně vzdělávání ( ZŠ, SŠ a VŠ) a byl pozitivně implementován v řadě zemí včetně České republiky.
Jsme však přesvědčeni, že tuto roli skvěle zvládnou i děti mladší, zejména děti předškolní - šesti až sedmileté.

Zavedení systému patrona ve třídě by mělo být jedním ze způsobů, kterým pečujeme o dobré klima ve třídě. Pokud však nebude podpořeno budováním hodnot empatie, úcty a respektu, těžko jej mohou děti skutečně přijmout za své a vykonávat s radostí. K podpoře dobrého klimatu ve třídě vám doporučujeme též vybrané Adaptační aktivity.

Zavedení role patrona v MŠ se v praxi osvědčilo zejména ve věkově smíšené třídě.

Jak tedy postupovat?

Na začátku školního roku nejprve dětem objasněte o co složitější to mají děti, které přichází do MŠ bez znalosti českého jazyka.

Tip:
Pro lepší představu, můžete dětem pustit pohádku v cizím jazyce a poté si s nimi povídat jaké to pro ně bylo, jak se cítily a zda ví o čem pohádka byla. Pokud máte ve třídě dvojjazyčnou asistentku pedagoga, může být ona vzorem vícejazyčnosti a na děti promluvit ve svém mateřském jazyce nebo je naučit písničku ve svém jazyce.

Děti se tak lépe vžijí do situace vícejazyčného spolužáka a podpoří to jejich empatii. Poté, můžete děti seznámit s rolí patrona.

Role patrona v mš

Roli patrona můžete dětem objasnit jako roli pomocníka, nebo také ochránce či průvodce nového spolužáka či spolužačky, který/á ještě neumí dobře česky a v naší MŠ si teprve zvyká a zjišťuje, jak to u nás v MŠ chodí. Užitečné může být i využití příběhu, knihy, nebo pohádky, kde se role pomocníka/ochránce vyskytuje a přes které můžete zásadní hodnoty patrona dětem přiblížit.

Tip:
Povídejte si s dětmi o funkci patrona, ať děti samy zkusí vymyslet, co by jim samotným pomohlo, kdyby se ocitly ve školce v cizí zemi, kde jim nikdo nerozumí. Můžete pak společně zapsat, co konkrétního může patron pro nového kamaráda udělat. Například: hrát si s ním/ní ve třídě či na zahradě, ukázat mu/jí, kde, co ve školce máme, pomoci mu/jí se zadaným úkolem, doprovodit ho/ji do jídelny, vzít ho/ji za ruku na procházce a podobně.

Pokud se o funkci patrona bude ucházet více dětí, promyslete, jak se o konkrétní pomoc podělí, zda se budou střídat nebo si jednotlivé úkoly rozdělí. Pokud máte ve třídě více dětí, které ještě nemluví dobře česky, může být ve třídě zvoleno více patronů, kteří se těmto dětem věnují.

Ve chvíli, kdy se rozhodnete roli patrona ve své třídě zavést – doporučujeme určit jasná pravidla a hranice, aby tato role byla oběma dětem příjemná a ku prospěchu. Dítě, které se dobrovolně rozhodne pro roli patrona, by mělo mít možnost tuto roli opustit, pokud se v ní nebude cítit příjemně. Stejně tak je potřeba monitorovat, aby patron nebyl ve své roli příliš urputný, direktivní, aby nerozkazoval nebo dokonce nepůsobil proti vůli druhého dítěte. Buďte při zavádění této nové role velmi pozorní, aby byla partnerská dvojice vyrovnaná a působila harmonicky. Celý proces byste měli mít vždy pod kontrolou, pravidelně jej sledovat a vyhodnocovat, všímat si, zda je vícejazyčnému dítěti přítomnost patrona příjemná a ku prospěchu, důležité je také správně vyhodnotit, kdy je funkce patrona u vás ve třídě ještě žádoucí a kdy je již nadbytečná.

Patron

  • pomáhá dítěti při počátečním zvládání denního režimu, orientaci v MŠ a s dalšími věcmi.
  • je prostředníkem mezi dítětem a paní učitelkou.
  • můžeme pro něj vytvořit nějaké speciální označení – odznak nebo náramek, aby děti, které nerozumí věděly, na koho se mohou obrátit.
Barbora Dvořáková,Milena Poeta

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.