+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Příprava školy na příchod žáka s OMJ


Pokud s podporou žáků s OMJ začínáte, můžete využít naše průvodce touto situací: Desatero nebo Checklist audit do školy, kde najdete stručný přehled nejdůležitějších kroků.

Nástup nového dítěte s OMJ do školy je náročný nejen pro samotné dítě, ale také pro učitele a třídní kolektiv. Vše můžeme usnadnit tím, že se na příchod dítěte dobře připravíme – získáme o něm co nejvíce informací, zjistíme, jaké jsou možnosti jeho podpory, a předem promyslíme, jak budeme postupovat. Velmi důležitá je spolupráce celého pedagogického sboru a příprava třídního kolektivu, která často může rozhodnout o tom, jak se dítě bude v nové škole cítit, jak bude motivováno, jak se mu bude celkově dařit.

Desatero důležitých kroků pro přípravu na příchod dítěte s OMJ

  1. Určíme pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za inkluzivní proces nového žáka. Tím může být třídní učitel, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní koordinátor inkluze, učitel češtiny jako druhého jazyka nebo jiný pracovník.
  2. V případě, že je na škole takových žáků více, je dobré zřídit přímo pozici koordinátora inkluze žáků s OMJ, který by měl na starosti koordinaci práce s nimi na škole, přizpůsobení vzdělávacích obsahů a rozvrhu žákům cizincům, dohled nad celkovým přístupem k žákům, zohledňování jejich potřeb atd.
  3. O novém dítěti si zjistíme co nejvíce informací, abychom jej mohli co nejlépe podpořit. Zajímají nás informace o rodinném zázemí, zemi původu a okolnostech emigrace, znalostech češtiny a předchozím vzdělání dítěte. Zjišťujeme také, jaký je komunikační jazyk rodiny a dítěte, jak dlouho rodina pobývá v ČR a jestli se dítě v ČR už vzdělávalo.
  4. Připravíme na příchod nového žáka třídní kolektiv.
  5. Pro dítě s nulovou znalostí češtiny připravíme pomůcky, které mu usnadní počáteční komunikaci a orientaci ve škole: orientační plánek školy (nejlépe s obrázky); komunikační kartičky - obrázky znázorňující základní potřeby (např. mám žízeň, hlad, potřebuju jít na toaletu), školní pomůcky a běžná sdělení (např. potřebuji pomoc, bolí mě).; dvojjazyčné štítky na označení důležitých míst ve škole v češtině i v rodném jazyce žáka (např. ředitelna, tělocvična, jídelna, toaleta) nebo na označení předmětů ve třídě (např. tabule, lavice, sešit, tužka). Pomoci může online slovník.
  6. Informujeme všechny zaměstnance školy (včetně školníka a kuchařek v jídelně), že do školy přijde nový žák, který nebude umět česky a bude potřebovat pomoc s orientací a podporou při komunikaci
  7. Pedagogickému sboru poskytneme informace/metodickou podporu, jak žáka s OMJ zapojit do výuky jednotlivých předmětů (viz sekce Materiály a tipy do výuky)
  8. Připravíme si soubor důležitých informací pro dítě a rodiče, pokud možno v komunikačním jazyce rodičů. V případě potřeby zajistíme tlumočníka (požádáme např. NPI ČR nebo NNO) a překlady důležitých školních dokumentů.
  9. Promyslíme, jakým způsobem zajistíme a zorganizujeme výuku ČDJ pro žáka a z čeho ji budeme financovat. Více v článku Organizace a financování výuky ČDJ.
  10. Zajistíme materiály pro výuku ČDJ (učebnice, pracovní listy, slovník) i do běžné výuky (základní pojmy v češtině, základní slovní zásoba jednotlivých předmětů, pracovní listy, dvojjazyčné slovníčky, obrázkové slovníky, přístup k internetu a online slovníkům apod.)

Na první čtyři týdny po nástupu žáka do školy můžete také využít službu NPI ČR s názvem Adaptační koordinátoři do škol. Můžete tak získat financování pro pedagoga, který se na čtyři týdny stane "adaptačním koordinátorem" a bude žákovi nápomocen při jeho seznamování se s každodenním školním životem, orientací po škole, uspořádáním vyučování, při začleňování do nového třídního i školního kolektivu a může se také podílet na výuce základů češtiny jako druhého jazyka. O finance pro adaptačního koordinátora je třeba zažádat do 5 dnů ode dne nástupu žáka do školy, ideálně však ještě před jeho příchodem.

Nenašli jste odpověď, kterou jste hledali? Doporučujeme prohlédnout odpovědi na nejčastější dotazy. Případně se můžete přihlásit na náš seminář První kroky při podpoře žáků s OMJ na ZŠ, který Vám pomůže se v této problematice zorientovat a nabídne Vám řadu praktických rad a tipů.

Dobrá praxe

Michala Bernkopfová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.