+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Příprava školy na příchod žáka s OMJ


Pokud s podporou žáků s OMJ začínáte, můžete využít naše průvodce touto situací: Desatero nebo Checklist audit do školy, kde najdete stručný přehled nejdůležitějších kroků.

Nástup nového dítěte s OMJ do školy je náročný nejen pro samotné dítě, ale také pro učitele a třídní kolektiv. Vše můžeme usnadnit tím, že se na příchod dítěte dobře připravíme – získáme o něm co nejvíce informací, zjistíme, jaké jsou možnosti jeho podpory, a předem promyslíme, jak budeme postupovat. Velmi důležitá je spolupráce celého pedagogického sboru a příprava třídního kolektivu, která často může rozhodnout o tom, jak se dítě bude v nové škole cítit, jak bude motivováno, jak se mu bude celkově dařit.

Desatero důležitých kroků pro přípravu na příchod dítěte s OMJ

 1. Určíme pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za inkluzivní proces nového žáka. Tím může být třídní učitel, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní koordinátor inkluze, učitel češtiny jako druhého jazyka nebo jiný pracovník.
 2. V případě, že je na škole takových žáků více, je dobré zřídit přímo pozici koordinátora inkluze žáků s OMJ, který by měl na starosti koordinaci práce s nimi na škole, přizpůsobení vzdělávacích obsahů a rozvrhu žákům cizincům, dohled nad celkovým přístupem k žákům, zohledňování jejich potřeb atd.
 3. O novém dítěti si zjistíme co nejvíce informací, abychom jej mohli co nejlépe podpořit. Zajímají nás informace o rodinném zázemí, zemi původu a okolnostech emigrace, znalostech češtiny a předchozím vzdělání dítěte. Zjišťujeme také, jaký je komunikační jazyk rodiny a dítěte, jak dlouho rodina pobývá v ČR a jestli se dítě v ČR už vzdělávalo.
 4. Připravíme na příchod nového žáka třídní kolektiv.
 5. Pro dítě s nulovou znalostí češtiny připravíme pomůcky, které mu usnadní počáteční komunikaci a orientaci ve škole: orientační plánek školy (nejlépe s obrázky); komunikační kartičky - obrázky znázorňující základní potřeby (např. mám žízeň, hlad, potřebuju jít na toaletu), školní pomůcky a běžná sdělení (např. potřebuji pomoc, bolí mě).; dvojjazyčné štítky na označení důležitých míst ve škole v češtině i v rodném jazyce žáka (např. ředitelna, tělocvična, jídelna, toaleta) nebo na označení předmětů ve třídě (např. tabule, lavice, sešit, tužka). Pomoci může online slovník.
 6. Informujeme všechny zaměstnance školy (včetně školníka a kuchařek v jídelně), že do školy přijde nový žák, který nebude umět česky a bude potřebovat pomoc s orientací a podporou při komunikaci
 7. Pedagogickému sboru poskytneme informace/metodickou podporu, jak žáka s OMJ zapojit do výuky jednotlivých předmětů (viz sekce Materiály a tipy do výuky)
 8. Připravíme si soubor důležitých informací pro dítě a rodiče, pokud možno v komunikačním jazyce rodičů. V případě potřeby zajistíme tlumočníka (požádáme např. NPI ČR nebo NNO) a překlady důležitých školních dokumentů.
 9. Promyslíme, jakým způsobem zajistíme a zorganizujeme výuku ČDJ pro žáka a z čeho ji budeme financovat. Více v článku Organizace a financování výuky ČDJ.
 10. Zajistíme materiály pro výuku ČDJ (učebnice, pracovní listy, slovník) i do běžné výuky (základní pojmy v češtině, základní slovní zásoba jednotlivých předmětů, pracovní listy, dvojjazyčné slovníčky, obrázkové slovníky, přístup k internetu a online slovníkům apod.)

Adaptační koordinátor (AK)

Pro rok 2023 lze opět využít pozice adaptačního koordinátora, a to pro všechny nově příchozí žáky s cizí státní příslušností mimo těch, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Na podporu adaptace žáků přicházejících z Ukrajiny je vyhrazena pozice ukrajinského asistenta pedagoga.

 • Pomáhá nově příchozímu dítěti/žákovi s cizí státní příslušností s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu, při překonávání tzv. kulturního šoku, podílí se na jazykové podpoře.
 • Náplň práce je flexibilní, závisí na konkrétní situaci a potřebách dítěte i školy. Může například pomáhat při seznamování se se školními právy a povinnostmi, s třídním kolektivem a přijatými pravidly chování ve třídě, s uspořádáním vyučovacího dne a vyučování atd.
 • Je k dispozici po dobu prvních 4 týdnů výuky od jeho nástupu do školy v rámci plnění povinné školní docházky na dobu, než se nastaví další systémová podpora.
 • Měl by to být přednostně pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím může být i externí pedagogický pracovník s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným maturitou.
 • Jde o pracovní vztah mezi NPI ČR a daným pracovníkem, prakticky se jedná o DPP v rozsahu 40 hodin na jeden měsíc. Škola zajišťuje žádost a výběr AK, další administrativa jde přes NPI.
 • Více o pozici na webu NPI, kde lze stáhnout i metodiku.

Nenašli jste odpověď, kterou jste hledali? Doporučujeme prohlédnout odpovědi na nejčastější dotazy. Případně se můžete přihlásit na náš seminář První kroky při podpoře žáků s OMJ na ZŠ, který Vám pomůže se v této problematice zorientovat a nabídne Vám řadu praktických rad a tipů.

Dobrá praxe

Michala Bernkopfová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.