+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ


Dříve než přistoupíme k výčtu principů a jejich následnému konkretizování, znovu zmíníme základní předpoklad námi představovaného přístupu. Tím je, že každý učitel jakéhokoliv předmětu je zodpovědný nejen za výuku obsahu daného předmětu, ale i za rozvoj jazyka, který se k tomuto předmětu váže.

Druhý, neméně důležitý předpoklad je, že vícejazyční žáci jsou schopni pochopit většinu námi představované látky (obsahu) a zvládnou většinu úkolů, potřebují ale specifickou formu podpory. V zahraničí nazývají tuto podporu scaffolding, doslova lešení. Tak jako by se většina budov nepostavila bez lešení, ani vědomosti se nebudují bez určité podpory. Znamená to, že dovednosti, znalosti a rozvoj jazyka musíme cíleně podporovat. Princip lešení je názorně vysvětlen v naší infografice.
Inspirativní může být při podpoře vzdělávání vícejazyčných žáků také metoda CLIL (content and language integrated learning).

Abychom při výuce poskytovali potřebnou podporu a tím odpovídali i na potřeby vícejazyčných žáků, vycházíme z pěti základních principů:

  1. propojujeme výuku obsahu a jazyka
  2. aktivujeme předchozí zkušenosti a znalosti žáků
  3. využíváme grafických vizualizací obsahu
  4. vytváříme prostor pro komunikaci
  5. vytváříme prostor pro aktivní produkci jazykových dovedností

Tyto principy využíváme v kontinuálním způsobu učení (z hlediska jazyka) – učení si rozložíme do 4 fází a v každé fázi si stanovíme jazykový cíl a odpovídající podporu.

Shrnutí principů si můžete stáhnout v přehledné infografice:

Výše uvedenými i dalšími principy a postupy se zabývá také inspirativní článek kanadského profesora Jima Cumminse: Vzdělávání vícejazyčných žáků. Dozvíte se v něm mj. i to, jak konkrétně podporovat žáky ve výuce pomocí scaffoldingu a využívání jejich vícejazyčnosti.

Texty o principech práce pro vícejazyčné žáky vycházejí ze zkušeností pracovnic META, o.p.s. Kristýny Titěrové a Petry Vávrové, které získaly při poradenství a asistenci pedagogům vzdělávajícím žáky (s OMJ). Velký díl inspirace pochází od zahraničních autorů, např. P. Gibbons, J. Cummins, B. A. Mohan a autorů SIOP modelu.

Doporučujeme podívat se na náš META infobalíček k metodám, v němž najdete řadu užitečných odkazů.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.