+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vyhlášení rozvojového programu pro občany zemí EU

MŠMT vyhlašuje rozvojový program k zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.

Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání žáků podle § 20 odst. 5 písm. a) školského zákona a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „bezp latná příprava“).

Žádosti je nutné zasílat do pátku 16. dubna 2010.

Více informací naleznete na stránce http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-pro-obcany-zemi-eu-brezen-2?ref=m&source=email&lred=1

publikováno: 17. 03. 2010

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.