+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kurzy čj, doučování a sociální poradenství u nás pokračuje v plném rozsahu

Dovolujeme si Vás informovat, že od 11.3.2020 budou do odvolání uzavřeny základní školy, základní školy speciální, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy – a to jak veřejné, tak i soukromé. Opatření se netýká mateřských škol a lesních mateřských škol. Rozhodnutí o jejich uzavření zůstává v kompetenci ředitelů.

Pokud bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

SLUŽBY METY (kurzy Čj, doučování, sociální poradenství aj.) POKRAČUJÍ V PLNÉM ROZSAHU!

Nové povinnosti a informace pro cizince týkající se prevence a zabránění šíření COVID 19 najdete zde.

publikováno: 11. 03. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.