+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

META v době koronavirové

Současná situace v naší zemi nás všechny přivedla do ztížených osobních i pracovních podmínek. Náš tým se však rychle aklimatizovat a zareagoval na probíhající změny. Výsledkem je META přizpůsobená „době koronavirové“, která zachovává servis klientům v nejvíce potřebném období a zároveň nachází pedagogům cestu nejen k výuce dětí a žáků s OMJ, ale i k profesnímu sebevzdělávání. A právě pro Vaši lepší informovanost jsme připravili stručný přehled aktuálního dění v naší organizaci.

Poradenství pro klienty funguje v plném rozsahu
Cizinci žijící v Čechách se stejně jako my ocitli v náročné situaci, kterou navíc v některých případech umocňuje slabá znalost češtiny. Proto stále pokračujeme v poradenství nejen pro cizince, ale i pro školy. Klienti mohou kontaktovat naše sociální pracovníky po telefonu či na e-mailu: poradenstvi@meta-ops.cz, v případě potřeby lze domluvit i osobní konzultaci. Současně také sbíráme informace z terénu, např. jak řeší jednotlivé školy dálkové vzdělávání dětí s OMJ, a na základě toho přizpůsobujeme i naše aktivity a vzdělávací programy.

Kurzy českého jazyka běží online
Výuka na školách přešla do online režimu, stejně tak i my převádíme již probíhající kurzy češtiny na online platformu. Jedná se o semestrální kurz pro dospělé na úrovni A1 či přípravný intenzivní kurz češtiny v projektu Don´t give up. A k tomu otevíráme 7. dubna nový kurz češtiny pro děti zdarma (1. stupeň ZŠ). Pouze semestrální kurz pro dospělé na úrovni A2 je prozatím pozastaven, ale pokoušíme se i ten převést na online výuku. Plánujeme také otevřít zdokonalovací kurzy pro studenty středních škol (včetně přípravy k maturitě).

V rámci dobrovolnického programu intenzivně pracujeme na tom, aby veškerá naše doučování začala fungovat online. Několik našich klientů se již takto doučuje. Průběžně zjišťujeme potřeby i dalších klientů v této nouzové situaci a snažíme se jim dobrovolnickou podporu zajistit. Zájemci o doučování se na nás mohou obracet na email poradenstvi@meta-ops.cz a dobrovolníci se mohou hlásit přes webovou stránku tak jako dříve, případně mohou kontaktovat přímo koordinátorku: hofmannova@meta-ops.cz.

Co je nového na portálu Inkluzivní škola pro pedagogy
Na portálu www.inkluzivniskola.cz jsme v návaznosti na vzniklou situaci publikovali ucelené informace s tzv. otevřenými dopisy v angličtině, ruštině a vietnamštině, které mohou využívat pedagogové pro komunikaci s rodiči, kteří nemluví česky. Najdete zde podněty k výuce na dálku, výzvy a nápady, jak pokračovat v učení, aby děti neztratily kontakt s češtinou. “Otevřené dopisy“ také obsahují okomentované odkazy na elektronické zdroje. Dále jsme pro pedagogy připravili hned několik článků, ve kterých uvádíme například tipy pro výuku na dálku či návod, jak správně a srozumitelně zadávat instrukce rodičům a dětem.

Pořádané webináře:
1.dubna – Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem
Pořádáme ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem.
Sledovat webiář

15. dubna - ONLINE seminář pro pedagogy: Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ.

Ostatní semináře pro pedagogy byly odloženy (náhradní termíny budou vypsány později dle situace). Poradenství a metodická podpora pro pedagogy je však poskytována i nadále. Více se dočtete o novinkách na www.inkluzivniskola.cz nebo v našem aktuálním newsletteru.

publikováno: 01. 04. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.