+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Pomozte nám změnit systém – vyplňte dotazník

Vážení a milí pedagogové,

jak jistě víte, META, o.p.s. se zabývá otázkou vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na českých školách. Kromě přímé podpory těchto dětí a žáků podporujeme také jejich rodiče, ale i pedagogy a školy. Snažíme se také ovlivňovat podobu systému českého školství tak, aby poskytoval rovné příležitosti i žákům z jiného jazykového prostředí.

V praxi se čím dál častěji setkáváme s otázkou vstupu žáků s OMJ bez znalosti češtiny na střední školy i střední odborná učiliště. Výchozí situace je jak pro žáky, tak pro pedagogy velice náročná – žáci nerozumí mnohdy ani základním pokynům a pedagogové jsou přetíženi a nemají moc možností se těmto žákům více věnovat. Řešení této situace se nabízí a mnozí z Vás o ní již delší dobu mluví. Roční přípravný kurz češtiny před vstupem na střední školu, který by byl součástí systému, zdarma a dostupný.

V současné době se snažíme do systému českého školství právě takový kurz včlenit. Již čtvrtým rokem formu přípravného kurzu testujeme (přečtěte si, Jak jsme organizovali přípravný kurz) díky dánským The Velux Foundations. Vytvořili jsme a vyzkoušeli sylabus, výukové materiály, učebnici a pracovní sešit Levou zadní I., mobilní aplikaci Click4Czech, pracujeme na pokračování učebnice atd. Nyní chceme podobný kurz dostat do systému českého školství tak, aby byl pro studenty i pedagogy nápomocný.

Pro tyto naše advokační snahy při jednáních s odpovědnými institucemi bychom od Vás – pedagogů z první linie – rádi získali nejen podklady, ale i názory. Rádi Vám dáme hlas, který bude mít váhu.

Prosím, odpovězte nám na otázky v dotazníku dle Vašich možností. Často jde o subjektivní odhady z Vaší praxe. Ty jsou pro nás však stejně cenné jako objektivní data, jichž je v tomto tématu nedostatek.

Předem děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku, který by neměl přesáhnout více než 10 minut.

DOTAZNÍK PRO ZŠ: Přípravný kurz češtiny před příchodem na SŠ

DOTAZNÍK PRO SŠ: Přípravný kurz češtiny před příchodem na SŠ

Za tým META, o.p.s.
Michaela Jiroutová
jiroutova@meta-ops.cz

publikováno: 30. 10. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.