+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vychovatelé školních družin


V dnešní době se čím dál častěji setkáváme s příchodem dětí, které ovládají jiné jazyky než český jazyk. Je důležité si uvědomit, že školní družina může být klíčovým faktorem při rozvoji jejich jazykových dovedností a začleňování do nového prostředí.
Jak těmto dětem poskytnout podporu a vytvořit jim příznivé prostředí pro jejich jazykový rozvoj?

1) Zjištění informací o žákovi: Před příchodem dítěte, které neumí česky, je klíčové získat co nejvíce informací:

  • jméno (jak chce být dítě oslovováno a jak se jméno vyslovuje),
  • odkud pochází + znalost rodného jazyka a dalších jazyků, kterými komunikuje,
  • záliby,
  • zdravotní stav,
  • znalost aktuální jazykové úrovně z češtiny - tato informace umožní lépe porozumět individuálním potřebám dítěte a přizpůsobit mu adekvátní podporu.

2) Začleňování do školní družiny: Po příchodu vícejazyčného žáka či žákyně je klíčové vytvořit jim příznivé prostředí, které jim pomůže začlenit se do školní družiny a zlepšit jejich češtinu. Zde je několik doporučení, která mohou být užitečná:

  • Komunikace a podpora: Ujistíme se, že se vícejazyčné dítě cítí vítáno a bezpečně. Komunikujeme s ním v jeho mateřském jazyce, pokud to umíme, nebo se spoléhejme na gesta a vizuální podporu. Někdy stačí naučit se na uvítanou jedno slovo v rodném jazyce. Při komunikaci v češtině buďme trpěliví, mluvme pomalu a v jednoduchých větách, není nutné mluvit hlasitě. Podporujme dítě k aktivnímu zapojení. K tomu jsou oporou komunikační kartičky.
  • Spolupráce s rodinou: Navázání kontaktu s rodinou je klíčové pro podporu jazykového rozvoje dítěte. Zjistěme, zda existují možnosti komunikace s rodiči v jejich mateřském jazyce (např. zajistěte tlumočníka zdarma od NPI), a informujme je o aktivitách a událostech ve školní družině. Můžeme využívat již hotové překlady do několika jazyků. Jako ukázka slouží informační materiál o školní družině v ukrajinštině. V praxi se také osvědčuje komunikace přes elektronické prostředí, kde je možné text ihned přeložit do požadovaného jazyka.
  • Vizualizace a multimediální materiály: Použití vizuálních pomůcek a multimediálních materiálů může být pro dítě s omezenými jazykovými dovednostmi velmi prospěšné. Používejme obrázky, ilustrace a videa, která podporují pochopení a komunikaci. Můžeme využít pracovní list na pravidla chování.
  • Individuální podpora: Vytvořme si čas na individuální podporu dítěte. Můžeme například nabídnout speciální jazykovou výuku, která mu pomůže zlepšit se v češtině. Ujistěme se, že dítě má přístup k jazykovým materiálům a knihám ve svém rodném jazyce, které mu mohou pomoci při jazykovém rozvoji (proč je důležité rozvíjení vícejazyčnosti je zobrazeno v infografice).
  • Přátelské prostředí: Vytvořme v družině přátelské a inkluzivní prostředí, kde jsou děti povzbuzovány k navazování nových přátelství a vzájemnému porozumění. Organizujme aktivity, které podporují komunikaci a spolupráci mezi dětmi a do kterých se budou moci aktivně zapojit i vícejazyčné děti. Můžeme využívat vytvořené aktivity určené do třídnických hodin. Další inspirací pro konkrétní aktivity využitelné ve školní družině mohou být například Nápadník SCIO či stránka s inspirací ze ZŠ na Daliborce.

3) Spolupráce s ostatními pracovníky školy: Vzhledem k tomu, že vzdělávání a podpora vícejazyčného žáka je komplexní proces, je důležité, aby všichni pracovníci, kteří se na vzdělávání tohoto žáka podílejí, spolupracovali a vzájemně si předávali informace. Tato spolupráce umožní vytvořit podpůrné a koordinované prostředí, které podporuje jeho jazykový rozvoj a celkový růst. Společným úsilím můžeme vytvořit optimální prostředí pro vzdělávání všech žáků a poskytnout jim příležitost dosáhnout svého plného potenciálu. Ostatní pracovníci ve škole, jako třídní učitel, pracovníci školního poradenského pracoviště, učitel češtiny jako druhého jazyka nebo asistent pedagoga, mohou mít specializované znalosti v oblasti vzdělávání vícejazyčných žáků, které mohou předat. Spolupráce s těmito pracovníky umožňuje využít jejich odborné rady a doporučení pro podporu jazykového rozvoje žáka.

TIP:

Doporučujeme nahlédnout do zprávy z pedagogicko-psychologické poradny, pokud ji vícejazyčné dítě navštívilo. V této zprávě se popisují doporučení, jak s žáky ve školském zařízení pracovat. Obzvlášť je to důležité, pokud vícejazyční žáci mají ještě kromě neznalosti českého jazyka další specifické vzdělávací potřeby.

Porozumění individuálním potřebám těchto dětí a poskytnutí jim příznivého prostředí a podpory je klíčové pro jejich úspěch při začleňování do školního prostředí. Společně můžeme vytvořit prostředí, kde se každé dítě cítí dobře vítáno a je podporováno ve svém osobním růstu.

Zuzana Prokopová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.