+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Posuzování opakování ročníku


Stále častěji se setkáváme s realitou, kdy vícejazyční žáci kvůli neznalosti jazyka a následné ztrátě motivace opakují ročník. Takové rozhodnutí by nemělo být přijímáno lehkomyslně.

Proč by opakování ročníku nemuselo být nejlepší řešení?

1) Nepovede automaticky k naučení českého jazyka. Dle teorie ledovce může trvat i 7 let, než se žáci naučí odborný jazyk. Opakování jednoho roku zdaleka nebude stačit na to, aby žáci plně rozuměli odborným pojmům a obsahu všech předmětů.

2) Může způsobit zbytečné trauma a stres. Žáci se mohou stát terčem posměchu ze strany bývalých i stávajících spolužáků, což může vést k nedostatku sebevědomí, sociální izolaci, ztrátě motivace ke vzdělávání, zkrácení docházky v rámci základní školy a neúspěchům v budoucnosti. Navíc si vícejazyčný žák bude muset opět zvykat na nové spolužáky a učitele, což může být pro některé žáky hodně obtížné.

3) Nemusí to být nejlepší způsob, jak pomoci zlepšit školní výsledky. Žáci mohou být naopak více demotivovaní. Lepší cestou může být hledání různých možností, jak žáky podporovat a nacházet cesty, které vzdělávání zpřístupňují.

S opakováním ročníku se může stát, že se budou jen znovu opakovat i situace, ve kterých začlenění a zapojení žáka nebylo funkční. Opakování ročníku by tedy mělo být považováno za opravdu krajní a poslední řešení, které by mělo být využito pouze v případech, kdy jsou všechny jiné možnosti už vyčerpány.

Jaké tyto možnosti mohou být?

 • Dbáme na to, aby část úkolu byla pro žáka zvládnutelná a mohl zažít úspěch.
 • Zaměřujeme se především na rozvoj klíčových kompetencí (tedy např. zvládne spolupracovat, vyhledat si informace, v textu rozlišit důležité informace), ne tolik na osvojení všech znalostí.
 • Žáci by měli vědět, že jsou podporováni a že to s nimi nevzdáváme.
 • Učíme názorně a pro život.
 • Pracujeme s motivací: ukazujeme žákům, proč má smysl se učit - můžeme jim vysvětlit, jaké výhody mohou mít v budoucnu, pokud budou mít dobré vzdělání a pokud se žák nenachází ve své domovské zemi, můžeme mu ukázat, jaké jsou výhody využití vzdělání v novém prostředí, ale také jaké jsou možnosti využití vzdělání při návratu do rodné země.
 • Hodnotíme motivačně a oceňujeme i malý pokrok a nesrovnáváme výkony s rodilými mluvčími.
 • Nastavujeme intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka nebo doučování.
 • Spolupracujeme a pravidelně komunikujeme s rodinou.
 • Zjistíme si informace k začleňování vícejazyčných dětí, např. jak zapojit žáky do výuky, principy práce s vícejazyčnými žáky na ZŠ.
 • Používáme různé vzdělávací metody a technologie, které jsou pro žáky více efektivnější.
 • Využíváme podporu asistentů pedagoga, pomoc patronů.
 • Poskytneme kontakt na odbornou psychologickou podporu v ČR v mateřském jazyce žáka.
 • Může se stát, že vyčerpáme všechny možnosti a žáci se do vzdělávání nezapojí. Pokud i přes veškerou nabízenou podporu žáci nejsou proaktivní, nespolupracují s námi a nesplňují námi nastavené reálné cíle, je samozřejmé, že se to odrazí v jejich hodnocení.

Zuzana Prokopová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.