+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nabízíme akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z našich dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Datum: 28. května 2024 (14:00 - 17:30 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Klára Šuvarská
Cena: 1 185,- Kč včetně DPH

Datum: 6. května 2024 (14:00 - 17:30 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Jana Keblová
Cena: 1 185,- Kč včetně DPH

Datum: 23. dubna 2024 (14:00 - 17:30 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Zuzana Prokopová
Cena: 1 185,- Kč včetně DPH

Datum: 21. a 23. května 2024 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Lektoruje: Zuzana Prokopová, Petra Lněničková
Cena: zdarma

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.