+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nabízíme akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z našich dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Datum: 24. května 2022 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Klára Šuvarská, Barbora Dvořáková
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Datum: 25. května 2022 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: online prostředí, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Klára Ptáčková, Jiřina Bartošová
Cena: zdarma

Datum: 26. května 2022 (14:00 - 17:15 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Radka Nováková, Petra Lněničková
Cena: zdarma

Datum: 31. května 2022 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Michaela Jiroutová, Jana Münzbergerová
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Datum: 1.část - 31. května 2022, 2.část - 01. června 2022 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí, platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Lektoruje: Zuzana Prokopová, Petra Lněničková
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Datum: 1. června 2022 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Radka Bernardová
Cena: 820,- Kč / osoba

Datum: 30. května 2022 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Helena Pazdiorová, Martina Vrbová
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Datum: 2. června 2022 (15:00 - 18:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 3 hodiny
Lektoruje: Zuzana Janoušková, Zuzana Prokopová
Cena: zdarma

Datum: 1. část - 8. června 2022, 2. část - 9. června 2022 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Lektoruje: Michaela Jiroutová
Cena: zdarma

Datum: 1. část - 7. června 2022, 2. část - 8. června 2022 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Lektoruje: Petra Vávrová, Markéta Zachová
Cena: zdarma

Datum: 15. června 2022 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Markéta Zachová
Cena: 820,- Kč / osoba

Datum: 16. června 2022 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Petra Ristić
Cena: 820,- Kč / osoba

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.