+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nabízíme akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z našich dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Datum: 19. dubna 2023 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Markéta Zachová
Cena: 980,- Kč / osoba

Datum: 12. dubna 2023 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Radka Bernardová
Cena: 980,- Kč / osoba

Datum: 20. dubna 2023 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Karolina Kenderová, Helena Pazdiorová
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Datum: 27. dubna 2023 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Zuzana Prokopová, Petra Lněničková
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Datum: 3. května 2023 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Radka Bernardová
Cena: 980,- Kč / osoba

Datum: 4. května 2023 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Barbora Dvořáková
Cena: 980,- Kč / osoba

Datum: 9. května 2023 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Jana Keblová
Cena: 980,- Kč / osoba

Datum: 17. května - 18. května 2023 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Lektoruje: Zuzana Prokopová, Petra Lněničková
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Datum: 15. května 2023 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Michaela Jiroutová, Jana Münzbergerová
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Datum: 24. května 2023 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Kristýna Chmelíková
Cena: 980,- Kč / osoba

Datum: 25. května 2023 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Klára Šuvarská, Eva Kašparová
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Datum: 30. května 2023 (14:00 - 16:30 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 3 hodiny
Lektoruje: Kateřina Poupě, Natalie Baránková
Cena: zdarma

Datum: 15. června 2023 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Pavla Benešová, Jana Keblová
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.