+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Setkání s PPP


Pravidelně pořádáme setkání s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden (PPP) na aktuální témata, která se týkají začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem je diskutovat, sdílet zkušenosti a dobrou praxi napříč regiony vždy na konkrétní vybrané téma. Seznam plánovaných setkání je průběžně aktualizován.

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Online setkání PPP bylo věnováno jednotným přijímacím zkouškám na střední školy 2023/2024 a možnostem jejich nastavení a úprav pro vícejazyčné žáky. Hlavními tématy ke sdílení byly otázky: jaké jsou aktuální podmínky pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy pro vícejazyčnou mládež, jaké jsou možnosti podpory před a při přijímacích zkouškách pro tyto děti, jaké jsou zkušenosti a strategie volby SŠ/SOU u vícejazyčných dětí a jejich rodičů a v neposlední řadě jaké jsou fungující strategie a postupy pomoci poraden při přípravě vícejazyčných dětí na studium na SŠ. Prezentace z platformy ke stažení zde.


Kdy: 6. 2. 2024, 15:00–17:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

Komunikace s rodiči

Online setkání PPP se tentokrát zaměřilo na téma práce a komunikace s rodiči s migrační zkušeností. Soustředili jsme se na konkrétní postupy a otázky: jak nastavit efektivně komunikaci s rodiči s migrační zkušeností, jak pracovat s obavami ze "stigmatu" psychologické nebo speciálně-pedagogické podpory a jak v komunikaci postupovat u nastavení a vysvětlení konkrétních podpůrných opatření. Záměrem bylo také zprostředkovat, jaká je přímá zkušenost rodičů s migrační zkušeností ve spolupráci s PPP. Prezentace ze setkání jsou ke stažení.

Kdy: 21. 11. 2023, 15:00–17:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

Jazyková podpora a vyšetření školní zralosti u nově příchozích žáků nejen z Ukrajiny

Setkání PPP bylo věnováno tomu, jak poradny pracují s nastavením jazykové podpory dle § 16 pro vícejazyčné žáky, jak při vyšetření pracují s tlumočníky, na jaké limity naráží a jak se s nimi vyrovnávají a také jak postupují při posuzování školní zralosti a doporučení odkladů školní docházky. Cílem setkání bylo sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony. Prezentace ze setkání si můžete stáhnout v PDF.

Kdy: 26. 4. 2023, 15:00–17:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

SITUACE V PPP PO NÁSTUPU DĚTÍ DO ŠKOL OD ZÁŘÍ 2022

Setkání s PPP bylo věnováno tomu, jak zvládají školy a PPP situaci se začleňováním velkého počtu nově příchozích žáků z Ukrajiny do škol. Zaměřili jsme se na sdílení zkušeností s tlumočníky, vícejazyčnost a podporu mateřského jazyka. Shrnuli jsme možnosti podpory pro různé skupiny vícejazyčných žáků. Věnovali jsme se také online vzdělávání a problematickému chování žáků v důsledku adaptace. Cílem setkání bylo sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony.
Prezentace na téma Situace po nástupu dětí do škol od září 2022 ke stažení.

Kdy: 19. 10. 2022, 15:00–17:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

METODY A POSTUPY VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S OMJ V PPP

META, o.p.s. organizovala setkání s PPP, které bylo věnováno výsledkům dotazníkového šetření ohledně situace PPP po příchodu dětí a žáků z Ukrajiny a klíčovým otázkám ohledně jejich začleňování: možná spolupráce s odborníky z Ukrajiny, uznávání dokumentace z Ukrajiny, diagnostické metody a testy při vyšetřování žáků. Cílem setkání je sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony.

Kdy: 26. 05. 2022, 15:00–17:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

PODPORA ŽÁKŮ S OMJ NA SŠ A SOU

META, o.p.s. organizovala setkání s PPP, které bylo věnováno podpoře žáků s OMJ na SŠ, diagnostice a vyšetření žáků, češtině jako druhému jazyku (ČDJ) v souvislosti s úpravou obsahu vzdělávání, dále prodloužení školní docházky a maturitním a závěrečným zkouškám. Cílem setkání je sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony.
Prezentace na téma Podpora žáků s OMJ na SŠ ke stažení.

Kdy: 26. 01. 2022, 15:00–17:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

NOVÝ SYSTÉM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY ŽÁKŮ S OMJ NA ZŠ A V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

META, o.p.s. organizovala setkání s PPP, které bylo věnováno novému systému jazykové přípravy žáků s cizí státní příslušností na ZŠ, využití asistenta pedagoga (AP) pro žáky s OMJ a problematice ČDJ jako druhého cizího jazyka. Cílem setkání je sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony.
Prezentace na téma Nový systém jazykové přípravy a podpora dle § 16 ke stažení.

Kdy: 20. 10. 2021, 15:30–17:30
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE PŘI PRÁCI S DĚTMI A ŽÁKY S OMJ

META, o.p.s. organizovala setkání s PPP, které bylo věnováno poskytování péče žákům-cizincům vyplývající z odlišného mateřského jazyka, novému systému jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ a následné diskuzi. Cílem setkání je sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony.

Kdy: 20. 04. 2021, 17:00–19:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE PŘI PRÁCI S DĚTMI A ŽÁKY S OMJ

META, o.p.s. organizovala setkání s PPP, které bylo věnováno krajské koordinaci PPP pro podporu žáků s OMJ, práci s dětmi s OMJ v příhraničním regionu a spolupráce mezi PPP, školami a rodiči, podpoře dětí s OMJ s dalšími psychiatrickými diagnózami. Cílem setkání je sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony.

Kdy: 26. 01. 2021, 16:00–18:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

Alexandra Zachvatošin

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.