+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Setkání s PPP


Pravidelně pořádáme setkání s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden (PPP) na aktuální témata, která se týkají začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem je diskutovat, sdílet zkušenosti a dobrou praxi napříč regiony vždy na konkrétní vybrané téma. Seznam plánovaných setkání je průběžně aktualizován.

Jazyková podpora a vyšetření školní zralosti u nově příchozích žáků nejen z Ukrajiny

Setkání PPP bude věnováno tomu, jak poradny pracují s nastavením jazykové podpory dle § 16 pro vícejazyčné žáky, jak při vyšetření pracují s tlumočníky, na jaké limity naráží a jak se s nimi vyrovnávají a také jak postupují při posuzování školní zralosti a doporučení odkladů školní docházky. Cílem setkání bude sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony. Prezentace ze setkání si můžete stáhnout v PDF.

Kdy: 26. 4. 2023, 15:00–17:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

SITUACE V PPP PO NÁSTUPU DĚTÍ DO ŠKOL OD ZÁŘÍ 2022

Setkání s PPP bylo věnováno tomu, jak zvládají školy a PPP situaci se začleňováním velkého počtu nově příchozích žáků z Ukrajiny do škol. Zaměřili jsme se na sdílení zkušeností s tlumočníky, vícejazyčnost a podporu mateřského jazyka. Shrnuli jsme možnosti podpory pro různé skupiny vícejazyčných žáků. Věnovali jsme se také online vzdělávání a problematickému chování žáků v důsledku adaptace. Cílem setkání bylo sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony.
Prezentace na téma Situace po nástupu dětí do škol od září 2022 ke stažení.

Kdy: 19. 10. 2022, 15:00–17:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

METODY A POSTUPY VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S OMJ V PPP

META, o.p.s. organizovala setkání s PPP, které bylo věnováno výsledkům dotazníkového šetření ohledně situace PPP po příchodu dětí a žáků z Ukrajiny a klíčovým otázkám ohledně jejich začleňování: možná spolupráce s odborníky z Ukrajiny, uznávání dokumentace z Ukrajiny, diagnostické metody a testy při vyšetřování žáků. Cílem setkání je sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony.

Kdy: 26. 05. 2022, 15:00–17:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

PODPORA ŽÁKŮ S OMJ NA SŠ A SOU

META, o.p.s. organizovala setkání s PPP, které bylo věnováno podpoře žáků s OMJ na SŠ, diagnostice a vyšetření žáků, češtině jako druhému jazyku (ČDJ) v souvislosti s úpravou obsahu vzdělávání, dále prodloužení školní docházky a maturitním a závěrečným zkouškám. Cílem setkání je sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony.
Prezentace na téma Podpora žáků s OMJ na SŠ ke stažení.

Kdy: 26. 01. 2022, 15:00–17:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

NOVÝ SYSTÉM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY ŽÁKŮ S OMJ NA ZŠ A V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

META, o.p.s. organizovala setkání s PPP, které bylo věnováno novému systému jazykové přípravy žáků s cizí státní příslušností na ZŠ, využití asistenta pedagoga (AP) pro žáky s OMJ a problematice ČDJ jako druhého cizího jazyka. Cílem setkání je sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony.
Prezentace na téma Nový systém jazykové přípravy a podpora dle § 16 ke stažení.

Kdy: 20. 10. 2021, 15:30–17:30
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE PŘI PRÁCI S DĚTMI A ŽÁKY S OMJ

META, o.p.s. organizovala setkání s PPP, které bylo věnováno poskytování péče žákům-cizincům vyplývající z odlišného mateřského jazyka, novému systému jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ a následné diskuzi. Cílem setkání je sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony.

Kdy: 20. 04. 2021, 17:00–19:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE PŘI PRÁCI S DĚTMI A ŽÁKY S OMJ

META, o.p.s. organizovala setkání s PPP, které bylo věnováno krajské koordinaci PPP pro podporu žáků s OMJ, práci s dětmi s OMJ v příhraničním regionu a spolupráce mezi PPP, školami a rodiči, podpoře dětí s OMJ s dalšími psychiatrickými diagnózami. Cílem setkání je sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony.

Kdy: 26. 01. 2021, 16:00–18:00
Kde: online, na platformě ZOOM
Cena: zdarma

Alexandra Zachvatošin
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.