+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Žáci z Ukrajiny na ZŠ


Podmínkou úspěšného zvládnutí situace je pro nově příchozí žáky adaptace na české školní prostředí a osvojení češtiny.

Adaptační období

Období příchodu do nového školního prostředí není snadné pro žádného žáka. Dítě si zvyká na nový režim, nový způsob vzdělávání, ale i na nový kolektiv a učitele. Toto období je právě pro nově příchozí žáky z Ukrajiny o to těžší, že přicházejí nejen z jiného systému vzdělávání a kulturního prostředí, ale mají za sebou velmi náročné traumatizující chvíle a budou potřebovat čas, aby se zklidnili a zvykli si na zcela novou situaci.

Doporučujeme dětem ve škole dopřát adaptační období, zapojovat hry a další aktivity, začít je pomalu postupně učit česky, ale netlačit na výkon. Hlavním cílem by mělo být, aby se tu děti cítily především dobře a bezpečně. S procesem adaptace, který je náročný nejen pro nově příchozí děti, ale i pro třídní kolektiv a učitele, může pomoct adaptační koordinátor. Finanční prostředky vyhrazené na tuto pozici do konce roku 2022 byly vyčerpány.

Místo adaptačního koordinátora, můžete zaměstnat ukrajinského asistenta pedagoga, jehož cílem je podpora začleňování ukrajinských dětí do běžných tříd.

Jazyková příprava

Od září 2021 byl spuštěn systém financování a organizace jazykové přípravy pro žáky cizince dle § 20, ŠZ. Řídí se právní úpravou vyhlášky č. 48/2005 Sb. Jedná se o systém určených škol pro jazykovou přípravu žáků s cizí státní příslušností. Nárok na jazykovou přípravu mají pouze nově příchozí žáci s cizí státní příslušností, kteří plní povinnou školní docházku v ČR po dobu kratší než 12 měsíců. Více informací se dočtete v našem článku Jazyková příprava (dle § 20).

Na základě sběru dat o fungování celého systému během pilotního školního roku 2021/2022 vypracovala META, o.p.s. kvalitativní analýzu Nový systém jazykové přípravy v praxi. Následně se poté na toto téma konala panelová diskuze dne 31. 5. 2022.

TIPY Z PRAXE

ZAPOJENÍ DO VÝUKY
VÝUKOVÉ MATERIÁLY
JAK UČIT ČEŠTINU JAKO DRUHÝ JAZYK (ČDJ)
KOMUNIKACE S RODIČI

DÁLE DOPORUČUJEME
Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.