+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Tandemový workshop pro učitele*ky a asistenty*ky pedagoga


Spolupracujete při podpoře vícejazyčných dětí (dětí s OMJ) s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga v MŠ nebo ZŠ? Zajímá vás, jak co nejlépe nastavit efektivní spolupráci? Chcete se inspirovat příklady dobré praxe a ještě více si ve vašem tandemu ujasnit své role a kompetence?

Cílem workshopu je prodiskutovat možnosti a výhody spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.

Nabízíme tandemové workshopy specializované na MŠ nebo ZŠ.

Přihlaste se na otevřený workshop – aktuální nabídku sledujte ZDE.
Workshop můžeme realizovat také přímo ve vaší škole – pro vaše učitele*ky a asistenty*ky pedagoga.

Kontakt pro více informací:
Hana Víznerová
e-mail: viznerova@meta-ops.cz
telefon: +420 608 956  542

Reference
“Chtěla bych moc poděkovat za nabídku i realizaci tandemového workshopu pro AP a učitelky, které spolupracují při podpoře vícejazyčných dětí. Čekala nás čtyřhodinová řada konkrétních ukázek, nápadů a situací, které pravidelně zažíváme a musíme je řešit. Služebně starší kolegyně byly spokojené, že to, co dělají, je správné a nic nezaspaly, mladší kolegyně načerpaly inspiraci, získaly nové vědomosti a s chutí již vše zkoušejí. 

Jsme velká škola, máme 33 tříd a více než 100 dětí s OMJ. Děkujeme za vaši práci, za materiály, semináře, workshopy – to vše nám pomáhá situaci zvládat a dětem doopravdy pomáhat.” 

Monika Čacká, ředitelka MŠ Malkovského, Praha 

“Na podzim 2022 proběhl na naší škole workshop pro asistenty pedagoga a třídní učitelky. Nastavit podmínky a pravidla pro efektivní vzájemnou spolupráci v této dvojici není jednoduché, proto jsme byli METĚ za seminář vděční. Velice jsme ocenili, že lektorky byly z praxe, a dokázaly se tak vyjadřovat k problémům, které pedagogy opravdu trápí, a pomáhaly jim nacházet když ne řešení, tak schůdné cesty.  

Lektorky nás uvedly jak do právního kontextu, tak iniciovaly přínosnou debatu, která prohloubila nejen vztahy ve dvojici, ale i napříč celou školou. Díky podnětu, který vyvstal na semináři, se pak naše asistentky mohly vydat na exkurzi do školy, kde jedna z lektorek působí jako asistentka pedagoga.” 

Jan Voda, ředitel ZŠ Wonderland Academy, Praha 

Vřele tento workshop doporučuji všem učitelkám z mateřských škol a jejich asistentkám/ asistentům, které se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny a jít vstříc novým dobrodružstvím na cestě vzdělávání (nejen) dětí s OMJ v tandemu U + AP."

Michaela Knilová,učitelka z MŠ Praha 9 - Vybíralova

Obsah workshopu

  • reflexe vlastních potřeb a vzájemných očekávání
  • ujasnění kompetencí a odpovědností
  • představení konkrétních možností a forem spolupráce učitele a asistenta ve třídě
  • pojmenování činností, kterými asistent pedagoga podporuje učitele a děti ve třídě
  • ujasnění, kde jsou hranice asistentské práce – ve vztahu k dětem i k učiteli, případně rodičům dětí či vedení školy
  • podmínky dobré spolupráce na různých úrovních (na úrovni školy jako instituce, v rámci vzájemné komunikace apod.)

Lektorky

Workshopem vás provedou zkušené lektorky, které dlouhodobě působí v organizaci META, o.p.s. a mají bohaté zkušenosti při začleňování dětí a žáků s OMJ (v roli učitelky nebo asistentky ve škole).


Workshopy organizujeme v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zuzana Hrušková, Hana Víznerová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.