+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Komunikace s rodiči na ZŠ


Komunikace s rodiči dětí s OMJ přináší pedagogům důležité informace o dítěti, které jsou podstatné pro podporu jeho rozvoje a vzdělávání. Dobře nastavená komunikace povzbudí rodiče a může u nich navodit i pocit důvěry ve školu.

Schopnost dobré komunikace je podmíněna vyspělou úrovní komunikačních dovedností ze strany učitele. Učitelům doporučujeme, aby rodičům pozorně naslouchali a aby pokládali správným způsobem otázky, zejména otevřené, které efektivním způsobem rozvíjejí diskuzi. Na závěr komunikace doporučujeme shrnout to podstatné, co v rozhovoru zaznělo a případně parafrázovat sdělení rodičů, aby měli pocit, že jim pedagog porozuměl a pochopil, co mu chtěli sdělit. Kromě komunikačních dovedností by měl pedagog projevit respekt, nezaujatost a především empatii jak vůči rodičům samotným, tak vůči jejich potomkovi.

Komunikace a v ideálním případě i spolupráce s rodiči z odlišného jazykového a kulturního prostředí může škole přinést mnohé benefity. Rodiče mohou s dětmi sdílet zajímavé zkušenosti, obohacovat akce školy, případně mohou být vhodně zapojeni do výuky jako hosté s unikátní zahraniční zkušeností. Nezbytnou podmínkou pro dosažení efektivní spolupráce je vytvoření vlídného a bezpečného prostředí pro dítě i pro rodinu. Rodiče by se neměli setkávat s odmítnutím nebo neochotou podporovat jejich dítě.

Jana Šámalová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.