+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Uzavření škol - info pro rodiče


Školy zůstaly uzavřené, výuka ale probíhá dále různým online/dálkovým způsobem. Jak o tom dát vědět rodičům, kteří česky nemluví?

Připravili jsme pro vás k aktuální situaci překlad informací pro rodiče o potřebě zůstat ve spojení se školou a plnit úkoly, aby děti s OMJ neztratily kontakt s češtinou. Součástí přeložených materiálů jsou i tipy na online výukové zdroje.

Pokud budete předávat tyto informace rodičům, určitě je vhodné konkretizovat právě používané online nástroje a popsat, jak konkrétně online výuka probíhá u vás ve škole.

Pro překlady informací můžete využít zdarma překladatelské služby Národního pedagogického institutu (NPI) na stránce https://cizinci.npicr.cz/aktualne-koronavir/. Tam také najdete další letáčky a informace k současné situaci, přeložené do 11 jazyků. V češtině si můžete stáhnout také obecné Desatero pro rodiče dětí (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami (ČOSIV), kam žáci s OMJ také mohou patřit.

Nebo můžete zjednodušeně informace naformulovat v češtině. Jak na to se podívejte do článku Jak komunikovat s rodiči. Můžete použít i internetový překladač - na krátké texty také funguje (do exotických jazyků lépe z angličtiny).

Nám se osvědčilo text dopisů kopírovat do emailů nebo SMS. Je možné využít ale i standardní poštu, pokud jiný kontakt nemáte.

Držíme palce, ať se komunikace s rodiči a hlavně dětmi daří!

Materiály ke stažení a odkazy:

Informace k uzavření škol a online odkazy - ANGLIČTINA (ENGLISH)

Informace k uzavření škol a online odkazy - RUŠTINA (РОССИЯ)

Informace k uzavření škol a online odkazy - VIETNAMŠTINA (VIỆT NAM)

Informace k uzavření škol a doporučené online odkazy jsme společně s NPI ČR přeložili do DALŠÍCH JAZYKŮ.

Přeložili jsme také pro rodiče aktuální informace z MŠMT k přijímacím, maturitním a závěrečným zkouškám v roce 2020:

Přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky 2020 - ANGLIČTINA, RUŠTINA, VIETNAMŠTINA, čeština

Další materiály přeložené do několika jazků - NPI ČR:

Pro komunikaci s rodiči žáků lze využít například tyto služby:

Celá Česká republika:

Praha:

Seznam aktivit neziskových organizací pro žáky s OMJ a jejich rodiče online (Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty) - doučování, konzultace, kurzy, kluby aj. pro děti s OMJ

Kristýna Titěrová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.