+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Instrukce v zadání úkolů


Pokud učíme na dálku, odehrává se část naší aktivity tak, že v různých podobách zadáváme domácí úkoly. Kromě toho, že bychom se měli držet zásady nezahlcovat žáky, existují další užitečná pravidla, která nám i jim usnadní práci.

Co jde, sjednotit s kolegy

Měli bychom se o to snažit:
- na úrovni instrukcí
To například znamená, že slovníčky nejčastěji využívaných frází v práci s technikou nemusíme dělat jen pro sebe a své předměty, ale můžeme je sdílet s kolegy a vzájemně si tak ulehčit komunikaci. Nehledě na to, že i žáci ocení, pokud budou pokyny systematické a stejné napříč různými předměty.
- na úrovni využívaných komunikačních kanálů
Možností, jak se žáky komunikovat, ať už v reálném čase nebo asynchronně, je celá řada, ale nemusíme testovat všichni všechno.
- na úrovni množství práce
Pokud budeme s kolegy fungovat v rámci jedné platformy, snadno uvidíme, jaké úkoly a v jakém množství zadávají ostatní, a přizpůsobíme tomu své požadavky.

Několik tipů pro odevzdání domácí práce

1) V nejlepším případě žáci odevzdávají svou domácí práci na jedno místo, které je stejné pro celý pedagogický sbor (doporučujeme například Google Classroom). Pokud to z nějakého důvodu není možné, zkusme zachovat jednu platformu alespoň pro své předměty.

2) Zadání domácích úkolů se snažme formulovat jasným a jednotným způsobem. Čtěte dále ve článku o instrukcích obecně.

3) Jasným a jednotným způsobem bychom také měli pojmenovávat pracovní listy a soubory, které se žáky sdílíme, neboť se může stát, že si z různých předmětů stáhnou deset souborů pojmenovaných Domácí úkol a nebudou vědět, který je který.

! Tip: Je užitečné, abychom i my sdělili žákům, v jakém formátu by měli své úkoly pojmenovávat, například Nováček_5B_popis, protože jinak se tom množství různě pojmenovaných úkolů od různých lidí můžeme také snadno ztratit.

4) Termíny odevzdání úkolu formulujme raději na konkrétní hodinu a datum (tzn. ne “Odevzdat pozítří.”, ale “Odevzdat 19.3. do 14:00"), ale zároveň zkusme být v rámci daného dne shovívaví a nesnižovat známky za to, že se žák s odevzdáním o půl hodiny opozdil.

5) Dovoluje-li to charakter úkolu, uvádějme k zadání i příklad(y).
Napište 3 věty, ve kterých použijete tato slova: pytel, pyl, pyšný. Příklad: Pohádka Pyšná princezna je moje nejoblíbenější.

Karolina Dohnalová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.