+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

PLATFORMA ČDJ vyučujících v MŠ, ZŠ, SŠ: Učitelská káva s ČDJ


PLATFORMA VYUČUJÍCÍCH ČDJ

NOVINKY – SDÍLENÍ – INSPIRACE

CO JE UČITELSKÁ KÁVA S ČDJ?

Učitelská káva s ČDJ (Platforma vyučujících ČDJ) je neformální otevřená skupina pro vyučující ČDJ, kteří působí ve škole v Praze (MŠ/ZŠ/SŠ).

K ČEMU UČITELSKÁ KÁVA S ČDJ SLOUŽÍ?

 • pravidelná setkávání s přednáškami expertů z praxe
 • tematické workshopy
 • inspirace do praxe (nové metody, pomůcky, výukové materiály)
 • vzájemná podpora a sdílení zkušeností
 • metodická podpora

Jak bude platforma fungovat, bude záležet hodně na jejích členech. Podle zájmu budeme na jednotlivá setkání zvát experty a hosty z praxe a společně připravovat tematické workshopy. Budeme se věnovat tématům, která členové řeší a potřebují s nimi poradit.
Setkání probíhají podle zájmu a potřeb členů, minimálně však dvakrát za rok.

PRO KOHO JE URČENA?

Přednostně pro účastníky a absolventy kurzů a workshopů METY zaměřených na výuku češtiny jako druhého jazyka, dále i pro ostatní vyučující ČDJ, kteří mají zkušenosti a praxi.

 • První setkání platformy ČDJ pro vyučující v ZŠ:
 • Pozvánka s programem

 • Druhé setkání platformy ČDJ pro vyučující v MŠ:
 • Pozvánka s programem

 • Třetí setkání platformy ČDJ pro vyučující v ZŠ - ODLOŽENO:
 • Pozvánka s programem

 • Čtvrté setkání platformy ČDJ pro vyučující v MŠ:
 • Pozvánka s programem

 • společné setkání platformy vyučujících ČDJ v ZŠ a DAP/AP:
 • Pozvánka s programem

  Kontakt a přihlášení
  Klára Šuvarská
  E-mail: vzdelavani@meta-ops.cz
  Telefon: +420 773 609 395

  Platforma je realizována v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

  Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


  Logo občanského sdružení META.

  Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.