+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Praxe v zahraničí


Zde budeme soustřeďovat stručné popisy aktivit na podporu integrace či inkluze migrantů a žáků s odlišným mateřským jazykem do škol, které jsou realizovány v zahraniční. Jak uvidíte, ne vždy se jedná o příklady dobré praxe.
V roce 2015 jsme vydali komparaci národních politik v začleňování vícejazyčných dětí a žáků ze Saska a Finska.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.