+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Propojování ČDJ a ČJL


Při výuce předmětu český jazyk a literatura je třeba mít především na paměti, že český jazyk je pro žáka s odlišným mateřským jazykem zpočátku jazykem cizím. O výuce ČDJ pojednávají články v kapitole Učíme češtinu jako druhý jazyk, v této části se však chceme zaměřit na disciplínu vpravdě královskou - jak spojit elementy ČDJ a ČJL dohromady tak, abychom mohli pracovat s celou třídou takovým způsobem, že i žákům s OMJ poskytneme dostatečnou podporu.

V následujících článcích chceme prostřednictvím konkrétních postupů a praktických příkladů ukázat, jak je možné k tomu přistoupit v rámci jednotlivých dovedností či jazykových témat.

K. Kenderová, M. Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.