+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Příprava na příchod dětí/žáků s OMJ


Příchod dítěte/žáka s OMJ může být pro pedagogy velkou výzvou, zejména pokud se jedná o dítě/žáka bez znalosti češtiny. Je důležité si uvědomit, že i pro dítě/žáka s OMJ je tato zkušenost spojena s velkým stresem. Právě připravenost prostředí i jednotlivých jeho aktérů může směřovat k vytvoření podpůrného prostředí, ve kterém bude moci dítě/žák s OMJ přes počáteční jazykový hendikep rozvíjet svůj potenciál. Počáteční zkušenost dítěte/žáka může ovlivnit jeho další vztah ke vzdělávání i k rozvoji češtiny jako dalšího jazyka.

Osvědčuje se do přípravy na příchod dětí a žáků s OMJ zapojit celý učitelský sbor a nepodcenit také přípravu třídního kolektivu (pokud dítě/žák přichází do již utvořeného kolektivu třídy). Velmi se vyplácí kontinuální dlouhodobá práce s třídním kolektivem.

Zároveň je důležité zohlednit rodinné zázemí dětí/žáků s OMJ. Tak jako žáci či studenti českého původu mají rozdílné učební, ale i jiné návyky z rodiny, nároky na úspěšnost a plnění školních a dalších povinností, tak i žáci odlišného kulturního původu mají samozřejmě různé rodinné prostředí. To vychází do značné míry ze sociokulturního původu dané rodiny, který následně ovlivňuje osobnostní předpoklady všech jejích členů.

Obecně je proto výhodné spolupracovat při přípravě na úrovni škola - rodina - dítě/žák, a to s citlivostí a empatií k potřebám jednotlivých aktérů.

Velmi důležitá je také příprava na komunikaci s dítětem či žákem s OMJ. Ta může být zpočátku náročná zejména pokud dítě/žák neovládá češtinu na komunikační úrovni, případně nemá osvojené základy češtiny. V počáteční komunikaci s dítětěm/žákem s OMJ mohou výrazně pomoci komunikační kartičky.

Pokud se pohybujete ve sféře předškolního vzdělávání a chystáte se na příchod dítěte s OMJ do MŠ, poslouží vám informace shrnuté ve článku Příprava MŠ na příchod dítěte s OMJ. Pedagogům i nepedagogickým pracovníkům, do jejichž základní školy nastoupí žák či žákyně s OMJ může být nápomocný článek Příprava školy na příchod žáka s OMJ. Specifika přípravy na středoškolské studenty s OMJ představuje článek Příprava SŠ před nástupem žáka s OMJ.

Veronika Uhlířová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.