+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Desatero úspěšné komunikace


Součástí práce pedagoga je i komunikace s rodinou dítěte. Správně nastavená komunikace s rodiči vícejazyčného dítěte se významným způsobem podílí na úspěšném začlenění dítěte do mateřské školy. Rodič se potřebuje před nástupem svého dítěte do MŠ dozvědět základní informace o chodu MŠ, o organizačních záležitostech a pravidlech nastavených v MŠ a všem těmto informacím musí porozumět. Stejně tak potřebuje být informován o pokrocích, ale i potížích svého dítěte a o navrhovaném řešení. Pedagog by měl mít na paměti, že často panující jazyková bariéra je nepříjemná především pro rodiče. Ti často nemohou v plné míře sdělit to, co by potřebovali, a naopak často nerozumí zcela, někdy dokonce vůbec tomu, co potřebují pedagogové MŠ sdělit jim. Pedagog by tedy měl vůči rodičům dětí s OMJ uplatňovat partnerský přístup, pochopení a respekt.

Od samého začátku je důležité si ujasnit problematické momenty, které mohou vyplývat z nedostatečného porozumění českému jazyku, a předat základní informace o provozu a organizaci MŠ v písemné podobě. V ideálním případě můžete pro rodiče připravit obrazovou prezentaci, kde všechny důležité informace shrnete v jednom dokumentu.

 • Pro snazší porozumění nechte přeložit do mateřského jazyka rodičů základní informace o programové nabídce MŠ, provozní informace jako jsou příchody a odchody, četnost jídel, čas oběda, podmínky spaní atd.
 • Předejte písemně a srozumitelně informace o platbách a výši stravného.
 • Přeložte a zveřejněte podrobnosti o přijímacím řízení a kritéria pro přijímání, předejde se tím mnohým nesrovnalostem.
 • Přeložte a dejte rodičům k dispozici základní práva a povinnosti rodičů i dětí v písemné podobě, také tím zabráníte mnohým nedorozuměním.
 • Domluvte si s rodiči vícejazyčných dětí individuální schůzku. Pokud rodiče nerozumí dobře česky, je možné oslovit např. NPI a domluvit tlumočníka.Vyjasněte si vzájemná očekávání, možnosti, práva a povinnosti. V komunikaci s rodiči dětí s OMJ vám mohou pomoci také interkulturní pracovníci. Ve spolupráci s rodiči oslovte interkulurního pracovníka, který vám komunikaci mezi vámi a rodičem velmi usnadní.
 • Domluvte se s rodiči, jakým způsobem je budete informovat o dění v MŠ - využívejte písemnou komunikaci, kterou si mohou rodiče přeložit pomocí překladače. V textu využívejte názornost - text doplněný obrázky či fotografiemi.
 • Informujte rodiče o tom, jakým způsobem s dětmi v MŠ pracujete a jak budete podporovat jazykový rozvoj dítěte. Zároveň rodiče ujistěte, že je důležité rozvíjet nejen češtinu, ale i mateřský jazyk, což je jejich hlavní úloha (tím, že dítě rozvíjí současně oba jazyky, posiluje své jazykové možnosti i intelekt). V domácím prostředí vždy preferujeme mateřský jazyk. Čeština v žádném případě nemůže nahradit mateřský jazyk dítěte.
 • Ujistěte se, že všechny rodiny mají přístup k informacím a mají možnost se podílet na rozvoji a vzdělávání svých dětí.
 • Podporujte partnerství mezi všemi rodiči. Rodičům, kteří nerozumí dobře česky, věnujte zvláštní pozornost. Buďte s nimi v kontaktu, informujte je o rozvoji jejich dětí (i v případě, že např. děti vyzvedávají starší sourozenci).
 • Vytvořte přátelský a vřelý vztah s rodiči z minoritních skupin, založený na důvěře a respektu. Získáte tak mnohé nové podněty pro svůj profesní a často i osobní život, obohatíte vzdělávací program své školy a hlavně tím vyjdete vstříc potřebám dětí s migrační zkušeností a umožníte jim kvalitní start v jejich novém životě.
 • Respektujte náboženská a kulturní specifika (např. jídelní tabu, odlišné oblékání, šperky, talismany).
 • Informujte rodiče o hygienických požadavcích a požadavcích na stolování, které můžou být velice odlišné v různých kulturách a mohlo by to vyvolávat nepříjemné situace.
 • Naučte se několik frází v jejich mateřštině, ukážete tím zájem a respekt.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.