+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Komunikace s rodiči v MŠ


Součástí práce pedagoga je i komunikace s rodinou dítěte. Správně nastavená komunikace s rodiči dítěte s OMJ se významným způsobem podílí na úspěšném začlenění dítěte s OMJ do mateřské školy. Rodič se potřebuje dozvědět základní informace o chodu MŠ, o organizačních záležitostech a pravidlech nastavených v MŠ a všem těmto informacím musí porozumět. Stejně tak potřebuje být informován o pokrocích, ale i potížích svého dítěte a o navrhovaném řešení. Pedagog by měl mít na paměti, že často panující jazyková bariéra je nepříjemná především pro rodiče. Ti často nemohou v plné míře sdělit to, co by potřebovali, a naopak často nerozumí zcela, někdy dokonce vůbec tomu, co potřebují pedagogové MŠ sdělit jim. Pedagog by tedy měl vůči rodičům dětí s OMJ uplatňovat partnerský přístup, pochopení a respekt.

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.