+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Poradenství a kontakty

META poskytuje pedagogům poradenství a metodickou podporu při řešení situací spojených se vzděláváním dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (žáků s OMJ) v mateřských, základních a středních školách. Můžete si nejprve přečíst často kladené dotazy, které od pedagogů dostáváme: FAQ - otázky a odpovědi.


Můžete vyplnit náš FORMULÁŘ PRO PORADENSTVÍ a my Vám pomůžeme.

 

Kontakty:

V případě, že se nám nedovoláte na mobilní telefon (lektorujeme, jsme ve škole apod.), kontaktujte nás prosím e-mailem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Odbornost Kontaktní osoba Kontakt
vedoucí sekce
+ možnosti podpory
Klára Šuvarská suvarska@meta-ops.cz
tel.: 773 609 395
možnosti podpory Milena Poeta milena.poeta@meta-ops.cz
tel.: 773 304 544
wellbeing, čeština jako druhý jazyk Natalie Baránková barankova@meta-ops.cz
tel.: 604 911 153
poradenství pro (dvojjazyčné) asistenty pedagoga Kristýna Chmelíková chmelikova@meta-ops.cz
Online konzultační hodiny pro (D)AP

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Odbornost Kontaktní osoba Kontakt
vedoucí sekce Klára Ptáčková ptackova@meta-ops.cz
poradenství pro (dvojjazyčné) asistenty pedagoga Zuzana Prokopová (Hrušková) prokopova@meta-ops.cz
tel.: 608 936 775
možnosti podpory Michala Hamplová hamplova@meta-ops.cz
tel.: 773 304 514
wellbeing, možnosti podpory Tereza Šnellerová snellerova@meta-ops.cz
tel.: 608 262 788
wellbeing, třídní kolektiv Klára Havrdová havrdova@meta-ops.cz
čeština jako druhý jazyk Zuzana Pourová (Janoušková) pourova@meta-ops.cz
tel.: 775 737 678
zapojení do výuky Barbora Nosálová nosalova@meta-ops.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA

Odbornost Kontaktní osoba Kontakt
vedoucí sekce Karolina Štajnerová stajnerova@meta-ops.cz
tel.: 774 758 962
čeština jako druhý jazyk Karolina Kenderová kenderova@meta-ops.cz
tel.: 774 758 962

Poradenství v regionech - pro mateřské, základní a střední školy

Působnost Kontaktní osoba Kontakt
Středočeský kraj Eva Zmek zmek@meta-ops.cz
Jihomoravský kraj Tereza Švandová svandova@meta-ops.cz
tel.: 607 477 209
Moravskoslezský kraj Michaela Štenclová stenclova@meta-ops.cz
Jihočeský kraj Anna Simotová simotova@meta-ops.cz
Plzeňský kraj Martina Vrbová vrbova@meta-ops.cz
Ústecký kraj Natálie Schneider schneider@meta-ops.cz
Kraj Vysočina Jesika Oulehlová oulehlova@meta-ops.cz
Olomoucký kraj Věra Mánková mankova@meta-ops.cz

Metodickou podporu a poradenství poskytujeme formou:

Konzultace konkrétních situací

  • Máte otázky ke konkrétní situaci s vícejazyčným dítětem/žákem? Potřebujete poradit, jak lze tuto situaci řešit? Ozvěte se.
  • Konzultovat můžeme i opakovaně.
  • V případě potřeby se s Vámi domluvíme na dalším postupu.

Konzultace systému podpory vícejazyčných dětí a žáků na Vaší škole

  • Máte ve škole větší množství vícejazyčných dětí a žáků a chcete jejich podporu řešit komplexněji?
  • Zmapujeme společně situaci na Vaší škole a způsoby dosavadní podpory vícejazyčných dětí a žáků, navrhneme další možné kroky v rámci možností Vaší školy.

Konzultace výuky a vhodných materiálů

  • Chcete konzultovat postupy a aktivity ve výuce, aby se vícejazyčné děti a žáci mohli co nejlépe zapojovat a přitom rozuměli? Chcete posilovat zdravé klima ve třídě?
  • Rádi byste rozvíjeli jazyk dětí, hodnotili pokroky, ale i posilovali sebevědomí a vícejazyčnost dětí/žáků?
  • Potřebovali byste doporučit učebnici nebo výukové materiály? Nebo Vás zajímají osvědčené aktivity na práci s kolektivem?
  • Rádi Vám okomentujeme Vámi používané výukové materiály a případně Vám doporučíme materiály vhodné pro potřeby dětí a žáků, které učíte.

Všechny konzultace jsou možné telefonicky, e-mailem, po domluvě případně osobně (v Praze i v regionech dle časových možností a dojezdové vzdálenosti členů poradenského týmu).

Témata konzultací

- Přijetí do školy, zařazení do ročníku
- Adaptace nově příchozích dětí
- Začleňování do kolektivu
- Legislativa a možnosti financování
- Nastavování podpůrných opatření
- Jazyková diagnostika
- Výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) - organizace i metodika
- Spolupráce učitele ČDJ s ostatními učiteli vícejazyčného dítěte/žáka
- Plánování výuky, sledování pokroku, hodnocení a klasifikace
- Podpora při výuce a činnostech
- Materiály vhodné do výuky
- Komunikace s rodiči
- Přechody mezi stupni škol
- Prevence školní neúspěšnosti i problémového chování
- Přijímací řízení a ukončování SŠ
- Spolupráce školy s PPP

Vertical Tabs

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.