+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Poradenství a kontakty

META poskytuje pedagogům poradenství a metodickou podporu při řešení situací spojených se vzděláváním dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (žáků s OMJ) v mateřských, základních a středních školách. Můžete si nejprve přečíst často kladené dotazy, které od pedagogů dostáváme: FAQ - otázky a odpovědi.

Metodickou podporu a poradenství poskytujeme formou:

Konzultace konkrétních situací

  • Máte otázky ke konkrétní situaci s dítětem/žákem s OMJ? Potřebujete poradit, jak lze tuto situaci řešit? Ozvěte se.
  • Konzultovat můžeme i opakovaně.
  • V případě potřeby se s Vámi domluvíme na dalším postupu.

Konzultace systému podpory dětí a žáků s OMJ na Vaší škole

  • Máte ve škole větší množství dětí a žáků s OMJ a chcete jejich podporu řešit komplexněji?
  • Zmapujeme společně situaci na Vaší škole a způsoby dosavadní podpory dětí a žáků s OMJ, navrhneme další možné kroky v rámci možností Vaší školy.

Konzultace výuky a vhodných materiálů

  • Chcete konzultovat postupy a aktivity ve výuce, aby se děti/žáci s OMJ mohli co nejlépe zapojovat a přitom rozuměli? Chcete posilovat zdravé klima ve třídě?
  • Rádi byste rozvíjeli jazyk dětí, hodnotili pokroky, ale i posilovali sebevědomí a vícejazyčnost dětí/žáků s OMJ?
  • Potřebovali byste doporučit učebnici nebo výukové materiály? Nebo Vás zajímají osvědčené aktivity na práci s kolektivem?
  • Rádi Vám okomentujeme Vámi používané výukové materiály a případně Vám doporučíme materiály vhodné pro potřeby dětí a žáků, které učíte.

Všechny konzultace jsou možné telefonicky, e-mailem, po domluvě případně osobně (v Praze i v regionech dle časových možností a dojezdové vzdálenosti členů poradenského týmu). Viz kontakty níže.

Témata konzultací

- Přijetí do školy, zařazení do ročníku
- Adaptace nově příchozích dětí
- Začleňování do kolektivu
- Legislativa a možnosti financování
- Nastavování podpůrných opatření
- Jazyková diagnostika
- Výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) - organizace i metodika
- Spolupráce učitele ČDJ s ostatními učiteli dítěte/žáka s OMJ
- Plánování výuky, sledování pokroku, hodnocení a klasifikace
- Podpora při výuce a činnostech
- Materiály vhodné do výuky
- Komunikace s rodiči
- Přechody mezi stupni škol
- Prevence školní neúspěšnosti i problémového chování
- Přijímací řízení a ukončování SŠ
- Spolupráce školy s PPP

 

Kontakty:

V případě, že se nám nedovoláte na mobilní telefon (lektorujeme, jsme ve škole apod.), kontaktujte nás prosím e-mailem.

Odbornost Kontaktní osoba Kontakt

+ poradenství pro dvojjazyčné AP
Milena Poeta e-mail: milena.poeta@meta-ops.cz
tel.: 773 304 544
ČDJ v MŠ, wellbeing Natálie Baránková e-mail: barankova@meta-ops.cz
tel.: 604 911 153
začleňování v MŠ, spolupráce s rodiči Barbora Dvořáková e-mail: dvorakova@meta-ops.cz
tel.: 604 911 158
poradenství pro dvojjazyčné AP na ZŠ Zuzana Prokopová (Hrušková) e-mail: prokopova@meta-ops.cz
tel.: 608 936 775
Alexandra Zachvatošin (Gončarenko) e-mail: zachvatosin@meta-ops.cz
tel.: 773 304 514
Klára Ptáčková e-mail: ptackova@meta-ops.cz

- wellbeing/třídní kolektiv
Klára Havrdová e-mail: havrdova@meta-ops.cz
ČDJ pro ZŠ Zuzana Janoušková e-mail: janouskova@meta-ops.cz
tel.: 775 737 678

leták - poradenství pro SŠ
Karolina Štajnerová e-mail: stajnerova@meta-ops.cz
tel.: 774 758 962
ČDJ pro SŠ
leták - poradenství pro SŠ
Karolina Kenderová e-mail: kenderova@meta-ops.cz
tel.: 774 758 962

Poradenství v regionech - pro mateřské, základní a střední školy

Působnost Kontaktní osoba Kontakt
Středočeský kraj Radka Nováková e-mail: novakova@meta-ops.cz
.
Středočeský kraj Jiřina Bartošová e-mail: bartosova@meta-ops.cz
.
Pardubický kraj Eliška Víšková e-mail: viskova@meta-ops.cz
tel.: 777 306 998
Pardubický kraj Alexandra Zachvatošin (Gončarenko) e-mail: zachvatosin@meta-ops.cz
tel.: 773 304 514
Jihomoravský kraj Tereza Švandová e-mail: svandova@meta-ops.cz
tel.: 601 320 245
Moravskoslezský kraj Martina Plchová e-mail: plchova@meta-ops.cz
.
Jihočeský kraj Anna Simotová e-mail: simotova@meta-ops.cz
.
Sušicko, Horažďovicko Martina Vrbová e-mail: vrbova@meta-ops.cz
.
Ústecký kraj Natálie Schneider e-mail: schneider@meta-ops.cz
.

Vertical Tabs

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.