+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Seminář pro asistenty pedagoga


“Dozvěděla jsem se například o nových technikách pro výrobu pracovních listů. Budu teď moct pomáhat i svým kolegyním. A potvrdila jsem si, že to, co dělám, dělám dobře. Díky tomuto webináři jsem získala další elán a chuť do další práce,” asistentka pedagoga, účastnice semináře.

Nabízíme 8 hodinový seminář Role a činnost asistenta pedagoga při podpoře žáků s OMJ. Seminář je určen pro asistenty pedagoga, kteří pracují, nebo by chtěli pracovat v ZŠ nebo SŠ s žáky s OMJ.

Seminář je určen pro zájemce z celé ČR. Probíhá prezenčně nebo online.

Aktuální termíny seminářů sledujete zde.

Cíle a obsah semináře
Obsahem semináře je teoretické i praktické seznámení s tématem asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem (dále jen s OMJ). Účastníci získají základní teoretické znalosti o roli a kompetencích AP na českých ZŠ a SŠ. Získají vhled do tématu vzdělávání žáků s OMJ, a to z hlediska jejich organizačního začlenění do třídy a školy, podpory při výuce, ale i celkové situace této cílové skupiny v ČR. Zdokonalí se v tvorbě výukových materiálů (zejména pracovních listů) a v práci s cílem ve výuce. Stanou se kompetentními spolupracovníky učitelů a partnery pro rodiče dětí a žáků.

Pro bližší informace kontaktujte:
Hana Víznerová
e-mail: viznerova@meta-ops.cz
telefon: 608 956 542

Hana Víznerová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.