+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Formy spolupráce ve třídě


1) Skupinová práce s žáky s OMJ (SVP) ve třídě - Přítomnost dvou pedagogických pracovníků ve třídě je výhodná pro práci ve skupinách, kdy se asistent pedagoga může věnovat žákům s OMJ. Žáci mohou více komunikovat, reagovat a spolupracovat. Asistent kontroluje činnost ve skupině, monitoruje jejich potřeby, reaguje na otázky a podněty. TIP: Při nižší jazykové úrovni žáků se může spolupracovat individuálně se skupinou žáků s OMJ a procvičovat například slovní zásobu daného tématu. Při vyšší jazykové úrovni doporučujeme rozdělit žáky do skupin k ostatním žákům, neboť to pomáhá socializaci i výuce češtiny.

2) Individuální práce s žákem s OMJ (SVP) ve třídě - Asistent pomáhá žákovi zapojit se do aktivit v hodině, jasně formuluje instrukce, kontroluje přepisování do sešitu, pracuje s upraveným pracovním listem (který může připravit AP), upravuje zadané cvičení, vytváří obrázky k nové slovní zásobě, používá pomůcky.

3) Práce s ostatními žáky ve třídě - Asistent cíleně pozoruje žáky, monitoruje jejich chování, kontroluje úkoly, obchází je, zapisuje si hodnocení žáků, které použije s pedagogem při plánování výuky. Tím může lépe poznat potřeby žáků.

4) Individuální nebo skupinová práce po výuce ve formě doučování - pomoc s přípravou na výuku, kontrola domácích úkolů (místo rodičů), učení nové slovní zásoby a gramatických jevů. Asistent může asistovat při výuce ČDJ vedené učitelem.

Výuka by měla probíhat vždy přednostně ve třídě. Výuka mimo třídu by měla být realizována výjimečně a pouze v odůvodněných případech (rozpor s inkluzí). Asistent pedagoga pracuje podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním. Výklad nové látky zajišťuje vyučující. Cílem podpory je postupné osamostatňování žáka v hodině, jeho průběžné a postupné zapojování do výukových, třídních a školních aktivit.

Zuzana Hrušková, Kristýna Chmelíková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.