+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Skupinová schůzka s rodiči


Úvodní skupinová schůzka má spíše organizační charakter, klade si za cíl seznámit rodiče se základními informacemi o chodu MŠ, vzdělávacím programem, průběhem školního roku a dalšími nezbytnými informacemi, které se týkají docházky dítěte do MŠ.

Informační schůzku pro rodiče je dobré zorganizovat ještě před nástupem dítěte do MŠ, tedy ideálně v červnu.

Jak si poradit v případě, že máte ve vaší MŠ rodiče, kteří mají nulovou nebo pouze minimální znalost češtiny?

Podívejte se na následující tipy

1. Využívejte názornost

Pro rodiče, kteří mají jen minimální znalost češtiny je dobré připravit text doplněný o názorné obrázky nebo připravit obrazovou prezentaci. Inspiraci najdete například v materiálech MŠ Chabařovická nebo ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí na kterých jsme spolupracovali v rámci projektu Naše čtvrť 2. Pokud nechcete připravovat další materiály, můžete rodiče provést MŠ a přímo ukázat, kde děti odpočívají, kde svačí a jak vypadá školní zahrada. Stejně tak jim můžete ukázat, co konkrétně budou děti do MŠ potřebovat (pyžamo, plyšáka, bačkory a podobně).

2. Pozvěte na schůzku tlumočníka či interkulturního pracovníka

V případě, že máte v MŠ zastoupeny rodiče, kteří hovoří společným jazykem, doporučujeme pozvat na schůzku tlumočníka. Schůzka s tlumočníkem, se osvědčila například v MŠ K Lukám, kde mají početnou vietnamskou komunitu. V případě, že pozvete tlumočníka, je dobré počítat s celkově delším časem na schůzku. Tlumočení pro školy zajišťuje NPI ČR.

3. Připravte písemné materiály v mateřském jazyce

Všechny důležité informace mějte pro rodiče připravené v písemné podobě. K přípravě materiálů pro rodiče můžete využít naše překlady informací pro rodiče.

Tento seznam může být pro vás jistým vodítkem při sestavovaní informačního materiálu pro rodiče.

Jaké informace bychom měli pro rodiče připravit?

 • Obecné informace o fungování předškolního vzdělávání v ČR
 • Kdo pracuje v MŠ – jak se jmenují paní učitelky dítěte, paní ředitelka, paní hospodářka paní asistentka a další personál MŠ
 • Jak se orientovat v prostorách MŠ – pokud rodiče projeví zájem, můžete s nimi projít prostory MŠ včetně zahrady školy, ukázat, kde si dětí hrají, kde odpočívají, kde se stravují a podobně.
 • Informace o provozu MŠ – jaká je otevírací doba MŠ, kdy je MŠ zcela uzavřena,
 • Denní režim MŠ – do kolika hodin musí být děti v MŠ, v kolik hodin se mohou děti vyzvedávat
 • Jak omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ
 • Jak omlouvat obědy v MŠ v době nepřítomnosti dítěte
 • Jaká je výše školného, komu, kdy a jak se platí školné
 • Jaké jsou další možné poplatky v průběhu školního roku (třídní fond, výlety, divadla a podobně)
 • Možnosti stravování v MŠ – kolikrát denně, jak vypadají tradiční česká jídla, zda je možné zajistit dietní či vlastní stravování
 • Vzdělávací nabídka MŠ – ŠVP, kroužky, výlety, akce pro rodiče
 • Seznam pomůcek potřebných pro docházku dítěte do MŠ
 • Dohoda o vyzvedávání dítěte z MŠ
 • Informace o adaptačním plánu
 • Informace o funkci ŠPZ (PPP a SPC)

Na úvodní schůzce je také důležité ověřit, zda rodič odevzdal všechny potřebné dokumenty. V případě, že si s vyplňováním formulářů rodiče neví rady, nabídněte jim podporu.

4. Komunikační kartičky

Představte rodičům komunikační kartičky, které dětem usnadní první dny v MŠ. Rodiče si je mohou vzít domů a projít s dítětem v jejich mateřském jazyce. Rodičům můžete také doporučit obrázkové knížky, které se vztahují k nástupu dítěte do MŠ. Děti, tak budou mít lepší představu, co od MŠ mohou očekávat.

5. Komunikační kanály

Na první informační schůzce je také důležité představit rodičům různé komunikační kanály (nástěnka, email, SMS, telefon a podobně), které MŠ ke komunikaci s rodiči používá.

Pokud vaše MŠ využívá mobilní aplikaci – je dobré poskytnout rodičům technickou podporu.

6. Jazyková podpora vícejazyčných dětí v MŠ

Pokud organizujete schůzku přímo pro rodiče vícejazyčných dětí je vhodné rodičům představit, jakou formou ve vaší MŠ probíhá jazyková podpora vícejazyčných dětí (individuální práce s dítětem během dne, skupinová lekce pro předškoláky či odpolední kroužek pro děti mladší).

Poskytněte rodičům tipy, jak rozvíjet jazykové dovednosti mimo MŠ například poslechem českých pohádek a písniček, návštěvou divadla pro děti, návštěvou odpoledního kroužku pro předškolní děti, zajištěním české chůvy a podobně.

Zajímavá by pro rodiče mohla být také informace, o organizacích, které se věnují integraci osob s migrační zkušeností nebo poskytují jazykové kurzy pro rodiče.

Barbora Dvořáková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.